index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №10 (2018)

Петух О.В. - Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості
Петух О.В. - Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості
Відомості про автора: Ольга  Володимирівна Петух, директор Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», Рівне, Україна. У колі наукових інтересів: дослідження можливості застосування акмеологічних педагогічних технологій у корекційно-реабілітаційному процесі діт...
Позднякова О.Л. - Особливості психологічного супроводу виховання учнів освітньо-реабілітаційних закладів
Позднякова О.Л. - Особливості психологічного супроводу виховання учнів освітньо-реабілітаційних закладів
Відомості про автора: Позднякова Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами. Стаття присвячена проблем...
Призванська Р.А. - До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму
Призванська Р.А. - До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму
Відомості про автора: Призванська Роксоляна Антонівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції аутистичних порушень у дітей, зокрема дошкільників, засобами музичної тер...
Саранча І.Г., Синчук Н.В. - Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей із порушеннями опорно-рухового апарату
Саранча І.Г., Синчук Н.В. - Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей із порушеннями опорно-рухового апарату
Відомості автора: Саранча Ірина, кандидат педагогічних наук, заступник директора по навчально-виховній роботі Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Промінь", асистент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім....
Серпутько Г.П. - Співпраця закладів загальної середньої освіти з родинами дітей, які мають порушення зору і навчаються в умовах інтегрованого та інклюзивного освітнього середовища
Серпутько Г.П. - Співпраця закладів загальної середньої освіти з родинами дітей, які мають порушення зору і навчаються в умовах інтегрованого та інклюзивного освітнього середовища
Відомості про автора: Серпутько Ганна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми навчання, виховання та комп...
Сивик Г.Є. - Особливості дефіцитарного когнітивного розвитку дошкільників з розладами спектру аутизму
Сивик Г.Є. - Особливості дефіцитарного когнітивного розвитку дошкільників з розладами спектру аутизму
Відомості про автора: Сивик Ганна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку і корекції порушень мислення у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму. У статті ...
Сидорович О.І. - Особливості професійної самосвідомості майбутніх дефектологів на рівні індивідуальної налаштованості на вартості життя
Сидорович О.І. - Особливості професійної самосвідомості майбутніх дефектологів на рівні індивідуальної налаштованості на вартості життя
Відомості про автора: Сидорович Ольга Ігорівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, місто Львів, Україна. У колі наукових інтересів: формування та розвиток професійної самосвідомості студентів-дефектологів в процесі навчально...
Сильченко В.В., Кордонець В.В., Вахітова А.Б. - Заїкання у дітей дошкільного віку, способи корекції та подолання
Сильченко В.В., Кордонець В.В., Вахітова А.Б. - Заїкання у дітей дошкільного віку, способи корекції та подолання
Відомості про автора: Сильченко Вікторія Володимирівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальної психології, Донбаського державного педагогічного університету, Слов’янськ, Україна. Кордонець Вікторія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри л...
Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторних дій у дітей молодшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку
Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторних дій у дітей молодшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку
Відомості про автора: Сімко Алла, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті розкрито особливості прояву змісту психомоторної дії у...
Снісаренко О.І. - Стратегія диференціації навчання інклюзивних учнів із затримкою психічного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу
Снісаренко О.І. - Стратегія диференціації навчання інклюзивних учнів із затримкою психічного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу
Відомості про автора: Олена Ігорівна Снісаренко, аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна освіта. Стаття присвячена проблемам інклюзивн...
Стахова Л.Л. - Розвиток професійної компетентності учителя-логопеда закладу дошкільної освіти як умова ефективної організації корекційно-розвивального процесу
Стахова Л.Л. - Розвиток професійної компетентності учителя-логопеда закладу дошкільної освіти як умова ефективної організації корекційно-розвивального процесу
Відомості про автора: Стахова Лариса Львівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень загального недорозвинення мовлення у дітей дошкільного віку. ...
Ткач О.М. - Використання масажу для подолання дизартричних порушень
Ткач О.М. - Використання масажу для подолання дизартричних порушень
Ткач Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук,  асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: діаг...
Товстоган В.С. - Оцінка професійно-трудової компетентності учнів з порушенням розумового розвитку на етапі формуючого експерименту
Товстоган В.С. - Оцінка професійно-трудової компетентності учнів з порушенням розумового розвитку на етапі формуючого експерименту
Відомості про автора: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції і розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку та методики їх навчання. ...
Ферт О.Г. - Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі
Ферт О.Г. - Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі
Відомості про автора: Ферт Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, Україна. У колі наукових інтересів: навчання дітей з розладами поведінки та емоц...
Фіцик І.О. - Теоретичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору
Фіцик І.О. - Теоретичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору
Відомості про автора: Фіцик Ірина Олександрівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів. У колі наукових інтересів: розвиток зорового сприймання  у дітей дошкільного віку з порушеннями зору в умовах інклюзії. Наук...
Шевченко В.М. - Реформа вищої освіти Польщі в посткомуністичний період
Шевченко В.М. - Реформа вищої освіти Польщі в посткомуністичний період
Відомості про автора: Шевченко Володимир, докторант, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: історія сурдопедагогіки, ранній розвиток, реабілітація дітей з кохлеарни...
Шульженко О.Є. - Дослідження емоційного благополуччя в контексті формування емоційної стійкості фахівця для корекційної роботи з аутичними дітьми
Шульженко О.Є. - Дослідження емоційного благополуччя в контексті формування емоційної стійкості фахівця для корекційної роботи з аутичними дітьми
Відомості про автора: Шульженко О.Є., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, науковий співробітник відділу організації наукових досліджень, Київ, Україна. В статті представлені результати емпіричного дослідження емоційного благополуччя студентів – корекційних педагогів,...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • Є.М. Кулеша - доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща;
 • В.М. Лабунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №12 від 30 листопада 2017 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  збірник наукових праць: вип. 10/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – 432 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017