index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №11 (2018)

Миронова С.П., Буйняк М.Г., Плохотнюк Н.С. - Професійна компетентність керівника як умова створення інклюзивного простору закладу
Миронова С.П., Буйняк М.Г., Плохотнюк Н.С. - Професійна компетентність керівника як умова створення інклюзивного простору закладу
  Відомості про авторів: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових і...
Орлянська А.В. - Недирективні корекційні методики в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму
Орлянська А.В. - Недирективні корекційні методики в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму
Відомості про автора: Орлянська Алла, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень поведінки у дітей з розладами...
Позднякова О. Л. - Розвиток інтегральної індивідуальності дітей з аутистичними порушеннями в умовах виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу
Позднякова О. Л. - Розвиток інтегральної індивідуальності дітей з аутистичними порушеннями в умовах виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу
Відомості про автора: Позднякова Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами. У статті розкрито теорети...
Прядко Л.О. - Проблема організації уроку в інклюзивному закладі освіти
Прядко Л.О. - Проблема організації уроку в інклюзивному закладі освіти
Відомості про автора: Прядко Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід, шляхи реаліза...
Свідерська М.М. - Погляди батьків та вчителів на розуміння мовлення молодшими школярами з аутизмом
Свідерська М.М. - Погляди батьків та вчителів на розуміння мовлення молодшими школярами з аутизмом
Відомості про автора: Свідерська Марина, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з аутизмом молодшого шкільного віку. Свідерська М.М. Розвиток імп...
Ткач О.М. - Особливості формування комунікативної навички у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму
Ткач О.М. - Особливості формування комунікативної навички у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму
Відомості про автора: Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-...
Утьосов Я.А. - Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями
Утьосов Я.А. - Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора:  Утьосов Ян, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У статті розглянуто змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтел...
Утьосова М.М. - Змістові аспекти розвитку сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями
Утьосова М.М. - Змістові аспекти розвитку сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора:  Утьосова Марія Михайлівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У статті розглянуто змістові аспекти розвитку сприймання пр...
Шевченко В.М. - Становлення та розвиток освіти для дітей із сенсорними порушеннями в україні та польщі
Шевченко В.М. - Становлення та розвиток освіти для дітей із сенсорними порушеннями в україні та польщі
Відомості про автора: Шевченко Володимир, докторант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія сурдопедагогіки, раннє втручання, реабілітація дітей із кохлеарними імплантами. У статті автор аналізує становлення та розвиток системи освіти для дітей...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • Є.М. Кулеша - доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща;
 • В.М. Лабунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №6 від 26 червня 2018 року)

А-43 Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  збірник наукових праць: вип. 11/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – 322 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017