index copernicus
+38 (03849) 2-70-64
TO AUTHORS!
Current issues of correctional education (.doc)
We accept the articles twice a year by the e-mail actualpce@ukr.net

Find by author

Yakovleva S.D.
Bondar V.I.
Havrylova N.
Gayash O.V.
Klyap M.I.
Silonova V.
Vladimir K.
Hladush V.
Kobel I.
Korol A.
Lisova L.
Leniv Z.
Lianna О.
Lytvynenko V.
Lastochkina O.
Lyashko V.
Martynenko I.
Martynchuk O.
Moroz L.
Rudykh A.
Naydonova G.
Nagirnyak A.
Pryadko L.
Rudenko L.
Hryhorenko T.
Sakhno T.S.
Synyov V.
Bystrova Yu.
Kovalenko V.
Bystrov A.
Siliavina Yu.
Snyatkova T.
Utiosova O.
Khokhlina O.
Chepurna L.
Cherednichenko N.
Tentser L.
Shevtsov A.
Nykonenko N.
Shevchenko V.
Al-Mrayat O.B.
Bielova O.B.
Girenko N.A.
Chasovskaya A.S.
Gavrilov O.V.
Galecka Yu.V.
Gluschenko I.I.
Dashkovska A.V.
Dmitriieva O.I.
Zhuravlova L.S.
Kolomoets T.G.
Konstantinov O.V.
Kasprovich R.
Kravchenko I.V.
Kurienkova A.V.
Kurytsya A.І.
Levitsky V.E.
Lutsko K.V.
Maruda O.G.
Martsinovskу I.P.
Myronova S.P.
Moga N.D.
Polykovski M.
Prytykovska S.D.
Simko A.V.
Sviderska M.M.
Serbova O.V.
Lopatina H.O.
Tsybuliak N.Yu.
Sinitsya A.O.
Skrypnyk T.V.
Taran, O.P.
Lisaychuk A.S.
Fedorenko S.V.
Grebeniuk T.M.
Synova E.P.
Fedorenko I.V.
Fedorchuk L.P.
Boryak O.
Buhera Yu
Verzhikhovska O.
Haletska Yu.
Golub N.
Zaplatynska A.
Kapliienko A.I.
Konstantyniv О.
Kurytsya A.I.
Lopatynska N.A.
Milevska O.P.
Matviichuk I.I.
Riabets E.
Havrylov O.V.
Tkach O.M.
Kharitonova E.A.
Khabarova S.P.
Chopik O.V.
Chukhrii І.
Shevchenko S.
Shylonova V.
Klein V.
Gluschenko I.
Bodarieva M.
Galushchenko V.I.
Globa A.
Vykhovanets B.
Gorbenko S.L.
Vasilashko I.P.
Hordiichuk О.
Ivakhnenko A.
Pushchina I.
Kyslychenko V.A.
Stakhova L.
Kravchenko О.
Makhlun V.
Mishchenko M.
Pakhomova N.
Gubar O.
Fert O.
Voronchak H.
Chupina K.
Apanasevich M.K.
Bayer O.
Didyk N
Valko T.
Rudzevych I.
Lisovska T.
Kosovska A.O.
Kruhlyk O.
Lemekh A.
Leshchii N.P.
Martyniuk T.
Fedisko A.
Nichugovskaya L.
Nikolenko L.
Obukhova N.
Dudchenko T.
Rusakovich I.
Ryabchenko N.
Draievska S.
Savitska Н.
Sarancha I.
Utyosov Ya.
Barna H.V.
Kashuba L.V.
Brykova A.S.
Hevchuk N.
Buiniak M.
Honcharuk N.
Pykhalskyi I.
Guseva T.
Dokuchyna T.
Mishenina А.
Suprun M.
Suprun D.
Shevchenko Yu.
Zan O.M.
Zelinska-Liubchenko K.
Serbaluk Yu.
Opalyuk O.N.
Sviridovich I.
Yakovenko S.
Letetskaya N.