index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Kulesza E.M. - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazum w latach 2000-2013 w polskim systemie oświaty

26.11.2016

Kulesza E.M. Students with special educational needs in the elementary and secondary/gymnasium/ schools in period 2000-2013 in polish system of education / E.M. Kulesza // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 170-180

W artykule przedstawiono polskie prawo oświatowe oraz rodzaje placówek, w których odbywa się edukacja uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami. Szczegółowo przeanalizowano dane statystyczne za ostatnie 13 lat dotyczące liczebności uczniów z zaburzeniami i niepełnosprawnością w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zwrócono uwagę na pozytywne zmiany w edukacji oraz przyczyny spowolnienia procesu integracji.

Słowa kluczowe: uczeń, specjalne potrzeby edukacyjne, szkoła podstawowa, gimnazjum.

Статистика кількість переглядів279 кількість завантажень0