index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №14 (2019)

Мога М.Д. - Корекційна стретегія у фізичному вихованні дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень
Мога М.Д. - Корекційна стретегія у фізичному вихованні дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень
Відомості про автора: Мога Микола Данилович, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри ортопедагогікі, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема порушень опорно-рухового апарату дошкільників,...
Поліковські М. - Вивчення творчо-практичного компоненту образного мовлення в молодших учнів зі зниженим і з нормальним зором
Поліковські М. - Вивчення творчо-практичного компоненту образного мовлення в молодших учнів зі зниженим і з нормальним зором
Відомості про автора: Поліковські Марина, аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку мовлення дітей з порушеннями зору.  Відомості про наявність друкованих стате...
Притиковська С.Д. - Теоретичні та методичні аспекти розвитку темпоритму мовлення засобами музично-ритмічного та фізичного виховання
Притиковська С.Д. - Теоретичні та методичні аспекти розвитку темпоритму мовлення засобами музично-ритмічного та фізичного виховання
Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекційний вплив розвитку координац...
Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторної активності і структура рівнів побудови рухів на прикладі дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторної активності і структура рівнів побудови рухів на прикладі дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного ро...
Свідерська М.М. - Програма розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку
Свідерська М.М. - Програма розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку
Відомості про автора: Свідерська Марина Михайлівна, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з аутизмом молодшого шкільного віку. Відомості про наявність друко...
Сербова О.В., Лопатіна Г.О., Цибуляк Н.Ю. - Емоційне вигорання спеціального педагога
Сербова О.В., Лопатіна Г.О., Цибуляк Н.Ю. - Емоційне вигорання спеціального педагога
Відомості про авторів: Сербова Ольга, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету, Бердянськ, Україна. У колі наукових інтересів: емпаурмент і селф-емпаурмент в роботі психолога з педагогами. Лопатіна Ганна, канди...
Синиця А.О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі.
Синиця А.О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі.
Відомості про автора: Синиця Аліна Олександрівна – аспірант кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: логопедичний супровід дітей з психофізичними порушеннями, корекційно-абілітаційна робота з ді...
Скрипник Т.В. - Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
Скрипник Т.В. - Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
Відомості про автора: Скрипник Тетяна, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна. Коло наукових інтересів: системна допомога дітям з аутизмом, стандарти психол...
Таран О.П. , Лісайчук А.С. - Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Таран О.П. , Лісайчук А.С. - Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Відомості про авторів: Таран Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, колекційної та інклюзивної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку та формування самосвідомості, психологічної картини світу та...
Федоренко С.В., Гребенюк Т.М., Синьова Є.П., Федоренко І.В. - Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання
Федоренко С.В., Гребенюк Т.М., Синьова Є.П., Федоренко І.В. - Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання
Відомості про авторів: Федоренко Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток методики навчання мови дітей з порушеннями зору. Гребенюк Т...
Федорчук Л.П. - До питання формування психолого-педагогічних компетентностей медичних сестер
Федорчук Л.П. - До питання формування психолого-педагогічних компетентностей медичних сестер
Відомості про автора: Федорчук Лілія Петрівна, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, факультет спеціальної та інклюзивної освіти, кафедра спеціальної психології та медицини м. Київ, Україна  У статті висвітлено актуальні проблеми сьогодення, як реформування системи...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • Н.Г. Пахомова - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Т. Короленко.
 • С.Ю. Конопляста - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • І.О. Кучинська - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (голова редакційної колегії);
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (науковий редактор);
 • Є. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Рецензійна колегія

 • М. Букун, доктор наук, професор (Молдова);
 • Н. Гаврилова, доктор філософії, доцент (Україна);
 • О. Глоба, доктор наук, професор (Україна);
 • Д. Дікінсон, доктор наук, професор (США);
 • І. Кобель, доктор наук, доцент (Україна);
 • Е-М. Кулеша, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Я. Лащік, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Т. Лісовська, доктор наук, професор (Республіка Беларусь);
 • А. Раку, доктор наук, професор (Молдова);
 • М. Танаш, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • С. Яковлева, доктор наук, професор (Україна).

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол No 14 від 7 травня 2019 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2019. –  364 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

DOI 10.32626/2413-2578.2019-14

У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в
умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08).

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

DOI 10.32626/2413-2578.2019-14

Наказом Міністерства освіти і науки України під No455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30