index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кравченко І.В. - Історія вивчення можливостей використання компʼютерних ігор у логопедичній роботі з дітьми

07.09.2018

Відомості про автора: Кравченко Ірина, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна,

У статті представлені погляди на компʼютерну гру як соціокультурний феномен, носій певних суспільних цінностей, фактор підвищення ефективності логопедичних занять із дітьми. Вивчення найбільш відомих теоретичних досліджень, присвячених грі в історичному аспекті, дозволяє констатувати різноманітність наукових підходів, які доповнюють один одного або ж, навпаки, містять серйозні протиріччя. Компʼютерна гра не тільки виконує низку важливих соціальних функцій, але і є носієм певних суспільних цінностей, активно впливаючи на соціально-культурні процеси. Погляди вчених на компʼютерну гру досить різні. Одні визначають її як художню форму віртуальної реальності, що є новою формою соціального й особистого життя. У той же час інші дослідники в компʼютерній грі бачать серйозну небезпеку як для фізичного, так і психологічного здоровʼя людини. Особливу значущість компʼютерні ігри набувають в системі навчання і виховання дітей із особливими освітніми потребами, у тому числі з мовленнєвими порушеннями. У статті розкриваються основні підходи до розробки компʼютерних логопедичних ігор та їх застосування в корекційно-педагогічному процесі.

Ключові слова: гра, компʼютерні логопедичні ігри, корекційно-педагогічний процес, діти з мовленнєвими порушеннями.