index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Вержиховська О.М. - Особливості виховання розумово відсталої дитини в сім’ї

03.04.2017

Відомості про автора: Олена Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті проаналізовано теоретико-експериментальні основи виховання розумово відсталих дітей в сім’ї,зокрема, звертається увага на характеристику, сутність, аналіз та змістовність питання щодо сімейного виховання цієї категорії дітей. Автором чітко визначено та описано загальні дидактичні принципи і методи виховання дітей з типовим розвитком у сім’ї, які покладаються в основу сімейного виховання дітей з розумовою відсталістю.

Зазначено на тому, що психофізичний розвиток розумово відсталих дітей іде за аналогічними законами , які характерні для нормально розвинених дітей, але він є своєрідним, на що вказує клініка, етіологія та патогенез цього порушення, а саме наявність у розумово відсталих дітей дифузних порушень в корі головного мозку призводить до відхилень у їх пізнавальній діяльності та активності, а надалі до порушень у розвитку вищих психічних функцій, емоційно-вольової та особистісної сфер, що необхідно враховувати батькам у процесі їх виховання. Встановлено, що вивчення даної проблеми потребує аналізу: клінічних та психофізіологічних особливостей розвитку розумово відсталих дітей, їх врахування батьками у процесі сімейного виховання; особливостей фізичного, інтелектуального, морального, національного виховання цієї категорії дітей у сім’ї ; їх мовленнєвого розвитку ; адаптаційних та соціальних проблем, які виникають у процесі розвитку та виховання ; особливостей роботи сім’ї щодо розвитку та формування провідних видів діяльності у розумово відсталих дітей ; взаємодії школи та сім’ї у вихованні цієї категорії дітей та підготовки корекційних педагогів до роботи з їх батьками; специфіки використання інноваційних технологій корекційного навчання та виховання при роботі з розумово відсталими дітьми.

Ключові слова: розвиток розумово відсталих дітей, етіологія та патогенез розумової відсталості, типовий розвиток, сімейне виховання розумово відсталих дітей, параметри сімейного виховання, умови сімейного виховання.

Статистика кількість переглядів1321 кількість завантажень591