index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чепурна Л.Г. - Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття)

01.07.2019

Відомості про автора: Чепурна Людмила Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: становлення та розвиток навчальної книги для дітей з інтелектуальними порушеннями. 

 У статті  визначено тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні. Представлено наукове визначення суті підручника. Розкрито вплив суспільно-політичних, соціально-економічних і психолого-педагогічних чинників на розвиток підручникотворення протягом різних історичних етапів. Виявлено особливості та тенденції розвитку підручників на різних етапах його становлення, розкрито зміст та підходи до їх побудови. Здійснено науково-порівняльний аналіз поглядів вчених-дефектологів та їх врахування у змісті підручників у різні періоди їх розвитку. Висвітлено хронологію досліджень присвячених проблемі навчальної книги для дітей з інтелектуальними порушеннями. Представлено періодизацію розвитку підручника, яка забезпечить подальше вдосконалення змістового наповнення сучасних навчальних книг, посилення корекційної-виховної функції та інших методичних аспектів. Встановлені та уточнені дані щодо діяльності українських учених та освітян-практиків у галузі дефектології, авторів шкільних підручників. З’ясовано науково-практичну цінність надбань минулого для подальшого вдосконалення досвіду підручникотворення в сучасних умовах. 

Ключочові слова: шкільний підручник, функції підручника, діти з інтелектуальними порушеннями, етапи, тенденції, процес підручникотворення.