index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хохліна О.П. - Психолого-педагогічна характеристика учнів з помірною розумовою відсталістю як основавизначення напрямів педагогічної роботи

01.07.2019

Відомості про автора: Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, Київ, Україна. 

Відомості про наявність друкованих статей: Хохліна О.П. До концепції державних стандартів галузей знань для дітей з обмеженими розумовими можливостями /Хохліна О.П. // Дидактичні та соціально психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.метод. зб. Вип. 2.—К.: Науковий світ, 2001.—С. 90–94.; Хохліна О.П. Теоретичні основи вдосконалення спеціальної освіти дітей з порушеннями розумового розвитку /Хохліна О.П. // Імідж сучасного педагога: Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи. – 2004. - №8-9. – С.38-41.; Хохліна О.П. Про підхід до розробки педагогічного забезпечення виховання, розвитку та сприяння соціально-побутовій адаптації дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю / Хохліна О.П. // Сучасні проблеми організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: Зб. Наук.праць Кам?янець-Подільського державного університету. Серія Соціально-педагогічна. Вип. 6. – Кам»янець-Подільський, 2006. – С. 223-226.

 У спеціальній психолого-педагогічній науці та практиці найбільша увага приділяється найчисельнішій категорії осіб з інтелектуальними порушеннями – особам з легкою розумовою відсталістю. На сучасному етапі поширення в Україні світової тенденції гуманістичного ставлення суспільства до осіб з особливими потребами, можливості навчання таких дітей у різноманітних освітніх установах, актуальною стала й проблема особливостей педагогічного процесу щодо дітей з помірною розумовою відсталістю. У статті наведені результати теоретичного дослідження, спрямованого на визначення напрямів педагогічної роботи з огляду на психолого-педагогічну характеристику осіб з помірною розумовою відсталістю – на особливості розвитку пізнавальної та особистісної сфер, спілкування, практичної діяльності та самообслуговування, на відповідні особливості та можливості педагогічного впливу. При цьому визначено, що спеціально організованиий педагогічний процес має здійснюватися передусім у плані виховання, розвитку й сприяння їхній соціальнопобутовій адаптації та базуватися переважно на тренуванні.

Ключові слова: учні з помірною розумовою відсталістю, психолого-педагогічна характеристика учнів, змістові напрями педагогічної роботи.

Статистика кількість переглядів4862 кількість завантажень1231