index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Король А.В. - Логопедичний супровід сімей засобами інформаційно-комунікаційних технологій

30.06.2019

Відомості про автора: Король Альона, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна. У колі наукових інтересів: організація взаємодії логопеда з батьками, педагогами та громадськістю із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій та дистанційно-інтерактивних форм роботи; логопедичний супровід сімей, в яких виховуються діти з порушеннями мовлення. 

Відомості про наявність друкованих статей: Король А.В. Дистанційно-інтерактивні форми взаємодії логопеда з педагогами та батьками як умова підвищення результативності корекційнорозвиткового процесу / А.В. Король // Молодий вчений. – 2018. – № 5.2 (57.2), травень. – С. 54-57.

 У статті показано значення інформаційно-комунікаційних технологій в логопедичній роботі як засобу підвищення ефективності логопедичного супроводу сімей, в яких виховуються діти з порушеннями мовлення. З’ясовано, що розширити можливості традиційної взаємодії логопеда з батьками допоможуть сучасні дистанційно-інтерактивні форми роботи. Встановлено, що інформаційно-комунікаційні технології здатні забезпечити інформатизацію та високу ефективність логопедичного супроводу. Визначено можливості та засоби для досягнення активної взаємодії логопеда з батьками, що сприятимуть здійснення контролю, координації та утримання на необхідному рівні зворотного зв’язку з батьками з метою підвищення ефективності логопедичного супроводу сімей, в яких виховуються діти з порушеннями мовлення. Запропоновані дистанційноінтерактивні форми роботи із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій дозволяють проектувати нові педагогічні технології, що сприяють підвищенню ефективності логопедичного супроводу сімей, в яких виховуються діти з порушеннями мовлення з метою попередження й корекції порушень мовлення різної етіології, а також підвищення результативності корекційно-розвиткового процесу.

Ключові слова: взаємодія з батьками, корекційний процес, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційно-інтерактивні форми роботи, логопедичний супровід сім’ї, порушення мовлення.