index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ляшко В.В. - До проблеми врахування індивідуальних стильових особливостей дітей з порушеннями псизофізичного розвитку у навчальному процесі спеціальних освітніх закладів

30.06.2019

Відомості про автора: Ляшко Віра кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема дослідження індивідуального стилю діяльності школярів з інтелектуальними порушеннями та особливості засвоєння і формування знань з трудового навчання та СПО у спеціальній школі.

 В статті висвітлюється проблема підготовки дітей з інтелектуальною недостатністю до самостійного життя і необхідності формування у них основних життєвих компетентностей в умовах спеціальних освітніх закладів. Становлення в дитини з порушеннями розвитку, зокрема у дитини з інтелектуальними порушеннями, індивідуального стилю діяльності на основі механізмів компенсації та корекції є важливим напрямком підвищення ефективності її навчання, діяльності, соціалізації, формування життєвих компетентностей, корекційнорозвивального впливу та підготовки до самостійної життєдіяльності. Діти з інтелектуальною недостатністю характеризуються загальними та специфічними закономірностями розвитку, що відповідають своєрідній структурі їх дефекту, індивідуальнотипологічними особливостями психофізичного розвитку та його відхилень. Це зумовлює особливості виконання дітьми навчальнотрудових завдань, навчання, засвоєння соціальних норм, формування життєвих компетентностей. При цьому упродовж життя у них формується свій індивідуальний стиль діяльності зумовлений особливостями нервової системи та порушенням розвитку, який має компенсаторне та адаптивне значення для ефективного виконання діяльності трудової та навчальної, складається індивідуально-своєрідна система прийомів діяльності, у якій реалізуються сприятливі можливості учнів, а слабо виражені особливості компенсуються більш вираженими або розвиваються до необхідного рівня. Ця система прийомів, що забезпечує успішне виконання діяльності, утворює індивідуальний стиль діяльності.

Ключові слова: індивідуальний стиль діяльності, індивідуальнотипологічні особливості, компенсаторні механізми, діти з інтелектуальними порушеннями.