index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мартиненко І.В. - Особистісний профіль як фактор становлення комунікативного потенціалу дитини з недорозвитком мовлення первинного генезу

30.06.2019

Відомості про автора: Мартиненко Ірина, доктор психологічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з тяжкими порушеннями мовлення, психокорекція комунікативних труднощів у дітей з мовленнєвими порушеннями, логопедія.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Мартиненко І. В. (2015). Характеристика особистісного профілю старшого дошкільника з системними порушеннями мовлення. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 29. С. 202-207.; Мартиненко І. В. (2015). Характеристика комунікативних рис особистості дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення. Особлива дитина: навчання і виховання. Науково-методичний журнал, 4. С. 3343. ; Мартиненко І. В. (2017). Комунікативний потенціал особистості як об’єкт психокорекційного впливу у системі формування комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: Огнев?юк В. О., Хоружа Л. Л. [та ін.]. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 27. С. 71 - 77.

У статті представлено результати емпіричного вивчення стану сформованості та розвитку особистісних рис, які утворюють комунікативний арсенал особистості дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвим недорозвитком первинного ґенезу. З’ясовано, що специфічний розвиток особистісних рис у дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвим недорозвитком зумовлює комунікативні труднощі базового та операційного рівнів, недостатню комунікативну ініціативність і структурну дефіцитарність комунікативної діяльності. Середньостатистичний особистісний профіль такої дитини характеризується домінуванням таких рис як: спрямованість на взаємодію з людьми, прагненням до колективної діяльності, конформністю, комунікативною стереотипністю та ригідністю, образливістю. З метою оптимізації соціальнокомунікативного розвитку дошкільників з мовленнєвим недорозвитком первинного ґенезу рекомендовано впроваджувати психологічну систему роботи, важливою складовою якої визначено розвиток комунікативного потенціалу особистості досліджуваної категорії дітей. Комунікативний потенціал особистості ми вважаємо ядром особистісного профілю та визначаємо його в роботі як: індивідуально-своєрідну систему комунікативних задатків дитини, яка може бути актуалізована завдяки активності суб'єкта спілкування.

Ключові слова: особистісний профіль, комунікативний потенціал, комунікативний арсенал особистості, мовленнєвий недорозвиток, діти старшого дошкільного віку.

Статистика кількість переглядів1524 кількість завантажень1252