index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мороз Л.В., Рудих А.Б. - Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання

30.06.2019

Відомості авторів: Мороз Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолого-педагогічного супроводу дітей із порушеннями розвитку; корекція та розвиток рухових функцій в дітей із тяжкими порушеннями мовлення. 

Рудих Алла Борисівна, магістр спеціальної освіти, вчитель-логопед, освітній центр «Розумка», м. Чернігів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолого-педагогічного супроводу дітей із порушеннями розвитку; розвиток мовлення в дітей із порушенням слухової функції. 

У статті здійснено спробу визначити сутність супроводу розвитку усного мовлення в дітей зі зниженим слухом, виокремити та схарактеризувати складові компоненти цього процесу. Доведена значимість і роль сім’ї як первинного осередку навчання та виховання дитини зі зниженим слухом, яка має сприяти її мовленнєвому розвитку та інтеграції у суспільство. Автори визначають, що супровід розвитку усного мовлення являє собою цілеспрямовану, послідовну та безперервну діяльність у спеціально організованих умовах, відповідно до психофізичних та індивідуальних особливостей дитини. Основою цього процесу автори вважають системну, багатоскладову, узгоджену роботу фахівця (сурдопедагога, логопеда) та сім’ї дитини. На думку авторів, така взаємодія у системі «педагог-дитина-сім’я» повинна відбуватись через реалізацію складових компонентів супроводу, серед яких: організований розвиток усного мовлення за участі фахівця і батьків, консультативна допомога сім’ї, належна організація життєвого простору та мовленнєвого оточення дитини.

Ключові слова: зниження слуху, супровід, розвиток усного мовлення, передшкільний вік, сімейне виховання.

Статистика кількість переглядів855 кількість завантажень488