index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Найдьонова Г.О., Нагірняк А.О. - Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки

30.06.2019

Відомості про авторів: Г. О. Найдьонова, к. психол. н., доцент кафедри спеціальної психології та медицини НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми психології тілесності, психології здоров’я, психології сексуальності та спеціальної психології.

А. О. Нагірняк, Центр Розвитку Дитини "Я+Сім'я", практичний психолог, НПУ ім. М.П. Драгоманова, студентка 4 курсу. У колі наукових інтересів: проблеми соціалізації дітей із РАС, проблеми самооцінки дітей з інтелектуальною недостатністю, застосування арттерапії в психологічній корекції емоційної сфери дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

В даній роботі розкриваються механізми виникнення соціально неприйнятної поведінки, що пов’язані із порушеннями сприймання дітей із РАС. Розглядаються основні напрями та методи психологічної корекції сприймання при РАС. У результаті дослідження була розроблена комплексна психокорекційна програма, спрямована на корекцію процесу сприймання і заміщення небажаних форм поведінки на соціально прийнятні поведінкові патерни як основу соціалізації дітей із РАС.

Ключові слова: психологічна корекція, сприймання, аутизм, соціалізація, поведінкові порушення, небажана поведінка, корекційна програма