index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лянна О.В., Литвиненко В.А., Ласточкіна О. В. - Організація відновлювально-логопедивної роботи про афазії у осіб післяінсультного стану в ланці взаємодії «логопед - сім'я»

30.06.2019

Відомості про авторів: Ольга Володимирівна Лянна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: корекційно-реабілітаційна робота з післяінсультними хворими, проблема відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану.  

Віталіна Анатолівна Литвиненко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: застосування арт-технологій в корекційній та реабілітаційній роботі з особами, що мають мовленнєві порушення. 

Олена Володимирівна Ласточкіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: питання корекції тяжких порушень мовлення осіб різного віку.  

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Лянна О. В. Ідентифікація проблеми як педагогічна умова відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип.31. С. 55-60. 2. Лянна О. В. Педагогічні умови відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип.32. С. 180-185. 3. Лянна О. В. Компоненти педагогічного середовища в логопедичній реабілітації хворих з афазією // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. № 1 (65). С. 260-270. 4. Лянна О. В. Ситуативно-імітаційна діяльність як засіб логопедичної реабілітації при афазії // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2018 року. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 141-144. 5. Литвиненко В. А., Луценко І. О. Застосування танцетерапії в оздоровчій роботі з дорослими // Матеріали I Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, м. Суми, 5 квітня 2016 року. Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. С. 127-130. 6. Литвиненко В. А., Луценко І. О. Музикотерапія в оздоровчій роботі з дорослими // Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. , 2017. С. 202-204. 7. Lytvynenko V. Ergotherapy as a new method of rehabilitation // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Суми, 11-12 грудня 2017 року. Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. С. 191-192.

У статті представлене аналітичне дослідження щодо організації відновлювальнологопедичної роботи в ланці взаємодії «логопед – сім’я» при афазії у осіб післяінсультного стану. На основі факторного аналізу специфічності відновлювальнологопедичної роботи при афазії та аналізу сучасних напрямків і методів з її подолання, обґрунтовано актуальність залучення членів ближнього соціального оточення (сім’ї) хворого до активної участі в реалізації заходів корекційно-відновлювального навчання. Розкрито роль і місце сім’ї в реабілітації післяінсультного хворого. Виокремлено аспекти та характеристики взаємодії логопеда з сім’єю. Окрема увага приділяється визначенню потреб сім’ї в логопедичному супроводі на основі застосування розробленого методу анкетування. Визначено основні завдання, що постають перед логопедом у роботі з супроводу сімей хворих з афазією. та запропоновано шляхи їх розв’язання. Розкрито зміст і особливості взаємодії «логопед – сім’я».

Ключові слова: афазія, корекція порушень мовлення, відновлювальне навчання, логопедичний супровід сім’ї, післяінсультний стан. 

Статистика кількість переглядів2260 кількість завантажень1015