index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Орлянська А.В. - Види порушень поведінки у дітей дошкільного віку

30.06.2019

Відомості про автора: Орлянська Алла, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень поведінки у дітей з розладами спектру аутизму. 

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Орлянська, А.В. (2017). Особливості поведінки дітей раннього віку з порушеннями розумового розвитку. Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №2 (5). Луцьк. ; Орлянська, А.В. (2017). Проблема психолого-педагогічної корекції дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: збірник наукових праць. №34. (Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). Київ.; Орлянська, А.В. (2018). Недирективні корекційні методики в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму. Актуальні питання  корекційної освіти (педагогічні науки):  збірник наукових праць: вип. 11. Кам’янець-Подільський. 

 Вивчення і профілактика негативних явищ в поведінці людей, у будь-якому суспільстві є проблемою першочергової вагомості. Тому, виникає питання про вивчення причин порушень поведінки в дитячому віці. Перед педагогами і психологами постають завдання: навчити дитину контролювати свою поведінку, допомогти реалізувати свої потреби у самовираженні, самоствердженні, виявити свої здібності, оцінити себе і бути оціненими іншими. У статті обґрунтована вагомість корекції поведінки дітей дошкільного віку, оскільки основним із напрямків роботи з дошкільниками є соціалізація дітей в навколишнє середовище: описані види та причини поведінкових порушень. Зроблено висновок про необхідність корекційної роботи з подолання дитячих поведінкових порушень у дітей дошкільного віку, адже своєчасність психолого-педагогічної допомоги є головною умовою її ефективності.  Корекційна робота може мати позитивний результат лише в тому випадку, якщо будуть з'єднані зусилля психологів, соціальних та корекційних педагогів, батьків. 

Ключові слова: порушення поведінки, дошкільний вік, агресивна поведінка, демонстративна поведінка, гіперактивність, конформна поведінка, психосоматична поведінка, протестна поведінка, інфантильна поведінка.