index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №13 (2019)

Сілявіна Ю.С. - Експерементальне дослілдення ефективності системи педагогічної реабілітації виховання з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру
Сілявіна Ю.С. - Експерементальне дослілдення ефективності системи педагогічної реабілітації виховання з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру
Відомості про автора: Сілявіна Юлія, завідувач міжнародного відділу Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми інклюзивної освіти та педагогічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.  Відомості про наявність...
Сняткова Т.М. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП з синдромом госпіталізму
Сняткова Т.М. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП з синдромом госпіталізму
Відомості про автора: Сняткова Тетяна, аспірант кафедри спеціальної психології і медицини факультету спеціальної і інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції емоційно-вольових порушень у дітей з ДЦП,...
Utiosova O.I. - The characteristics of the main parameters and levels of mastering mathematical knowledge (concepts) by children with moderate and hard backwardness
Utiosova O.I. - The characteristics of the main parameters and levels of mastering mathematical knowledge (concepts) by children with moderate and hard backwardness
Contact: Utiosova Olena Ivanivna, senior lecturer of the department of social and humanitarian, ethics and aesthetics education of the Zakarpattya institute of postgraduate pedagogical education, Uzhhorod, Ukraine. In terms of research: the problem of forming mathematical concepts in children with m...
Хохліна О.П. - Психолого-педагогічна характеристика учнів з помірною розумовою відсталістю як основавизначення напрямів педагогічної роботи
Хохліна О.П. - Психолого-педагогічна характеристика учнів з помірною розумовою відсталістю як основавизначення напрямів педагогічної роботи
Відомості про автора: Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, Київ, Україна.  Відомості про наявність друкованих статей: Хохліна О.П. До концепції державних стандартів галузей знань для дітей з обмеж...
Чепурна Л.Г. - Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття)
Чепурна Л.Г. - Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття)
Відомості про автора: Чепурна Людмила Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: становлення та розвиток навчальної книги для дітей з інтелектуальними по...
Чередніченко Н.В., Тенцер Л.В. - Зміст та організація логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання
Чередніченко Н.В., Тенцер Л.В. - Зміст та організація логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання
Відомості про автора: Чередніченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: діагностика та корекція порушень пис...
Шевцов А.Г., Никоненко Н.В. - До питання про порівняння понятійнотермінологічного поля галузі спеціальної освіти в українській та англійській мовах
Шевцов А.Г., Никоненко Н.В. - До питання про порівняння понятійнотермінологічного поля галузі спеціальної освіти в українській та англійській мовах
Відомості про авторів: Шевцов Андрій Гаррійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, директор департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ортопедагогіки, ортопс...
Шевченко В.М. - Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (1991- 2018)
Шевченко В.М. - Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (1991- 2018)
Відомості про автора: Шевченко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія сурдопедагогіки, освіта та реабілітація дітей ...
Яковлева С.Д. - Психологічний супровід дітей з порушенням психофізичного розвитку (нейрофізіологічний підхід)
Яковлева С.Д. - Психологічний супровід дітей з порушенням психофізичного розвитку (нейрофізіологічний підхід)
Відомості про автора: Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних наук, кандидат медичних наук, завідувач кафедри, професор кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психофізіологічної діагностики, психологічного супроводу та ...

УДК 376

(082) ББК 74.30

А-43

 

Рецензенти:

 • Д.І. Шульженко -  доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • О.В.Мамічева - доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”.
 • А.М. Кух - доктор педагогічних наук, доцент. професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (голова редакційної колегії);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Кляйн, доктор філософських наук, доцент;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН (науковий редактор);
 • Є. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, професор;
 • Л. Ханзерук, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Я.Лащік, доктор наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Рецензійна колегія

 • М. Букун, доктор наук, професор (Молдова);
 • Н.Гаврилова, доктор філософії, доцент (Україна);
 • О.Глоба, доктор наук, професор (Україна);
 • Д.Дікінсон, доктор наук, професор (США);
 • І.Кобель, доктор наук, доцент (Україна);
 • О. Константинів, доктор філософії (Україна);
 • Е-М.Кулеша, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Т.Лісовська, доктор наук, професор (Республіка Білорусія);
 • О. Мартинчук, доктор філософії, доцент (Україна);
 • А.Раку, доктор наук, професор (Молдова);
 • М. Танаш, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • В. Тищенко, доктор філософії, доцент (Україна);
 • М. Федоренко, кандидат педагогічних наук (Україна);
 • В. Шилонова, доктор філософських наук, доцент (Словацька Республіка);
 • С.Яковлева, доктор психологічних наук, професор (Україна).

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №5 від 25 квітня 2019 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13 / за ред. О. Гаврилова,В. Синьова. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. – 376 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

 DOI 10.32626 / 2413-2578.2019-13

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизнянихта закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08). Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних IndexCopernicus, ScholarGoogle. Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

DOI 10.32626 / 2413-2578.2019-13

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30