index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Руденко Л.М., Григоренко Т.В. - Компоненти професійної компетентності психолога ( спеціального, клінічного)

30.06.2019

Відомості про автора: Руденко Лілія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор завідувач кафедри спеціальної психології та медицини, Факультет спеціальної та інклюзивної освіти, Національного педагогічного університету імен М. П. Драгоманова, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування професійної компетентності у психологів (спеціальних, клінічних) 

Григоренко Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри спеціальної психології та медицини, факультет спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування професійної компетентності у психологів (спеціальних, клінічних)

 У статті розглянуто компоненти професійної компетентності майбутнього психолога (спеціального, клінічного). Компоненти складають особливе середовище, в умовах якого в системі підготовки у студентів виникає нова професійно значуща якість яка актуалізує необхідність всебічного вивчення такого феномена — професійна компетентність. Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок що компетентність – це сукупність знань, умінь і навичок, що визначає результат праці, поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, а також знань із професійно-особистісними якостями, на основі яких формується творчий потенціал, ініціативність, співробітництво, здатність працювати в групі, комунікативні здатності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати та будувати його діяльність. Необхідно схарактеризувати нову, сучасну структуру формування культури життєвого самовизначення, культури професійного розвитку, мотивації впровадження даних компонентів у життя. Результатом сучасної освіти має бути становлення людини, здатної до співпереживання і готової до вільного гуманістичноорієнтованого вибору, індивідуального інтелектуального зусилля і самостійної, компетентної діяльності в політичній, економічній, професійній та культурній сферах життя, яка поважає себе та інших, толерантна до представників інших культур і національностей. Інтегральним професійно-особистісним утворенням, забезпечує високий якісний рівень результатів взаємодії з дітьми та особами які мають психофізичні порушення. 

Ключові слова: компетентність, компоненти, структура, професійна компетентність, мотивація, самовизначення. 

Статистика кількість переглядів1031 кількість завантажень626