index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сахно Т.С. - Проблема формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями

01.07.2019

Відомості про автора: Сахно Тамара Сергіївна, аспірантка кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Донецька область, Україна. У колі наукових інтересів: формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями, особливості засвоєння знань з інформатики учнями старших класів спеціальної загальноосвітньої школи, соціалізація учнів з вадами інтелекту. 

Cтаттю присвячено основним аспектам проблеми формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів спеціальної загальноосвітньої школи. Проведено аналіз досліджень, психолого-педагогічної літератури з питань використання інформаційних технологій учнями, зокрема старших класів, з порушеннями інтелекту. Досліджено різні погляди на науковопедагогічні проблеми інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу спеціальних шкіл. Обґрунтовано доцільність і цінність використання комп’ютера як нового засобу навчання і корекції вад розумового розвитку дітей. Визначено напрями використання інформаційних технологій у спеціальній загальноосвітній школі. Розглянуто основні дидактичні умови формування інформаційнокомунікаційних компетентностей учнів з інтелектуальними порушеннями в процесі навчальної роботи. Висвітлено позитивні та негативні аспекти комп’ютеризації спеціальної школи. Визначено, що досліджувана проблема безпосередньо пов’язана із завданнями соціалізації учнів, оскільки без наявності у них певних знань з галузі інформатики стає неможливим їхнє повноцінне існування у сучасному суспільстві.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні компетентності, учні з інтелектуальними порушеннями, інформатика, комп’ютерні технології, спеціальна загальноосвітня школа.