index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шевцов А.Г., Никоненко Н.В. - До питання про порівняння понятійнотермінологічного поля галузі спеціальної освіти в українській та англійській мовах

01.07.2019

Відомості про авторів: Шевцов Андрій Гаррійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, директор департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У колі наукових інтересів: спеціальна освіта та інклюзивне навчання дітей і дорослих із обмеженнями життєдіяльності, зокрема з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, ортопедагогіка, ортопсихологія, реабілітологія, соціальна політика, організації та зміст вищої освіти, оцінка якості освіти, теоретична фізика. 

Никоненко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: дослідження особливостей організації спеціальної освіти та системи підготовки вчителів спеціальної й інклюзивної освіти в Україні та за кордоном, вивчення української терміносистеми спеціальної освіти, укладання портфоліо вчителя спеціальної освіти, створення навчально-методичного комплексу зі статевого виховання учнів із порушеннями інтелектуального розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей: A. Shevtsov, O. Ilina Indexes of Emotional Intellect in the Structure of Psychological Readiness to Professional Activity of Future Ortopedagogies // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, Volume 21, Number 3, 2017, pp. 21–26. Publisher: Accent graphics communications (Canada).; Shevtsov A., Chuhrii I. Psychological Mechanisms of Social Adaptation of Young People with Disabilities // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2017 / 3 (6), pp. 6–14. Publisher: Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, New York NY, USA.; Шевцов А.Г. Обґрунтування ортопедагогіки // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. XIX. В двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2012. – 462 с. – С. 274 – 284. Nykonenko N. Review of the Latest Achievements in Education of Special School Teachers in the EU Countries // Вісник Дніпропетровського університету. – 2014. – Вип. 20. – № 9/1. – С. 107-113. Никоненко Н.В. Спільне та відмінне у роботі та підготовці вчителів спеціальної та загальної освіти США // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка. ? № 2(16). ? 2018. ? C. 152-160.; Никоненко Н.В. Особливості організації спеціальної освіти у Сполучених Штатах Америки // Актуальні питання корекційної освіти. – № 12 (2019) // http://aqce.com.ua/vipusk-n12-2019/to-the-issue-of-organization-of-specialeducation-in-the-united-states-of-america.html.

 Проведений аналіз використання термінів у наукових та методичних роботах дозволяє говорити про неузгодженість тлумачення українських та іншомовних понять спеціальної освіти, що спонукає поставити питання про уніфікацію понятійно-термінологічного поля галузі спеціальної освіти. Ситуацію ускладнює невідповідність між кількістю сучасної довідникової термінологічної літератури зі спеціальної освіти та потребами зростаючої кількості педагогів, залучених до освіти осіб із обмеженнями життєдіяльності. Для вирішення зазначених проблем, а також для надання українським вченим можливості долучитися у світову спільноту та розвивати галузь відповідно до міжнародних стандартів. Досліджено, що значна частина понять галузі не відповідає вимогам до термінів. Запропоновано власну класифікацію лексики спеціальної освіти шляхом розподілу на лексико-тематичні групи. Зазначено, що у світовій та вітчизняній практиці термінологічні нововведення вводяться не лише словниками, але й нормативно-правовими документами.

Ключові слова: термінологія спеціальної освіти, терміни, спеціальна освіта, вимоги до термінів, лексико-граматичні групи спеціальної освіти.

Статистика кількість переглядів857 кількість завантажень432