index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сняткова Т.М. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП з синдромом госпіталізму

01.07.2019

Відомості про автора: Сняткова Тетяна, аспірант кафедри спеціальної психології і медицини факультету спеціальної і інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції емоційно-вольових порушень у дітей з ДЦП, профілактика синдрому госпіталізму у дітей з ДЦП.

Стаття присвячена актуальній проблемі психолого-педагогічного супроводу дітей з дитячим церебральним паралічем (далі - ДЦП), у ній розглянуті поняття і причини виникнення ДЦП. Наведена характеристика пізнавального, емоційного та особистісного розвитку дітей з ДЦП. Висвітлено проблему госпіталізму, який часто виникає у таких дітей через тривалу розлуку з матір’ю у зв’язку з перебуванням на лікуванні, проживанні в дитячих установах. Такі діти часто відстають у мовленнєвому та пізнавальному розвитку, не вміють гратися, не вміють спілкуватися. Визначено сутність психологопедагогічного супроводу дітей ДЦП як діяльність психолога і педагога, спрямовану на створення комплексної системи умов для забезпечення успішної реабілітації, особистісного зростання таких дітей з урахуванням особливостей їх розвитку в соціумі. Розглянуто діагностичний, профілактичний, корекційно-відновлювальний напрями психолого-педагогічного супроводу дітей з ДЦП із синдромом госпіталізму.Вказано на важливості тісної співпраці батьків із фахівцями мультидисциплінарної команди, які разом створюють умови для комплексного підходу до попередження та подолання синдрому госпіталізму у дітей з ДЦП.

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, діти з ДЦП, госпіталізм, профілактика, корекційно-відновлювальна робота.