index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Utiosova O.I. - The characteristics of the main parameters and levels of mastering mathematical knowledge (concepts) by children with moderate and hard backwardness

01.07.2019

Contact: Utiosova Olena Ivanivna, senior lecturer of the department of social and humanitarian, ethics and aesthetics education of the Zakarpattya institute of postgraduate pedagogical education, Uzhhorod, Ukraine. In terms of research: the problem of forming mathematical concepts in children with moderate and hard mental retardation. 

Кожна дитина з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення має свій темп, динаміку розвитку, різні можливості у засвоєнні знань, тому навчання рахунку повинно бути індивідуально орієнтованим. Стратегія та тактика складання індивідуального корекційно-педагогічного плану навчання рахунку вибудовується з урахуванням ,,особистісної ситуації” окремо взятої дитини, що включає рівень засвоєння математичних уявлень дітей та психологічних передумов засвоєння рахунку (загальний рівень інтелектуального розвитку, сприймання, пам’яті, мислення, мовлення). У статті проаналізовано критерії, показники та рівні засвоєння математичних уявлень дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення віком 7 – 11 років. Для об’єктивного оцінювання засвоєння уявлень з математики виділено змістовий, операційно-організаційний та стимулююче-мотиваційний компоненти навчальної діяльності школярів з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення. Показниками засвоєння математичних уявлень та навичок виступають: уявлення про колір, розмір, форму предметів, просторові, кількісні уявлення; оцінювання якості засвоєння математичних уявлень та навичок дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення, а саме: повна сформованість, недостатня сформованість, часткова сформованість та несформованість засвоєння математичних уявлень та навичок дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення. Відповідно до виявів кожного показника сформованості математичних уявлень було визначено зміст та подано характеристику рівнів її сформованості, а саме: достатній, з можливістю приймати допомогу пояснювального та навчального характеру; середній, з можливістю підтримувати ситуативний контакт з дорослим; низький, з можливістю у ряді випадків проявляти зацікавленість до взаємодії; дуже низький, з проявами пасивного підкорення. У статті представлено основні вимоги до показників за рівнями оволодіння математичними навичками дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення, перспективний напрям подальших досліджень виявлення психологічних передумов засвоєння рахунку, добору адекватних педагогічних технологій, відслідковування динаміки та становлення формуючих знань та навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення.

Ключові слова: помірна та тяжка ступінь інтелектуального порушення, математичні уявлення, рівні засвоєння математичних уявлень, показники, критерії.