index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Vladim?r K.,?ilonov? V., Hladush V. - Actual problems of educational inregration of students in the Slovak republic

30.06.2019

Contact: Paed Dr. Vladimír Klein, PhD., Catholic University in Ru?omberok, Faculty of Education, director of the Institút Juraja Pálesha, Slovak republic. Academic interests: multicultural education, the organization of integrated education for children with developmental disorders, pedagogical and inclusive diagnostics, problems of integration of Romani children;

PhDr. Viera Šilonová, PhD., Catholic University in Ru?omberok, Faculty of Education, Institút Juraja Pálesha, Head of Department of Special Pedagogy and Pedagogy of Mentally Handicapped, Slovak republic. Academic interests: the organization of integrated education for children with developmental disorders, pedagogical and inclusive diagnostics, helping parents and children in inclusive classes;

prof. Viktor Hladush, DrSc., Catholic University in Ru?omberok, Faculty of Education, Institút Juraja Pálesha, professor of the Department of Special Pedagogy and Pedagogy of Mentally Handicapped, Slovak republic. Academic interests: the history of special pedagogy, problems of organization of postgraduate pedagogical education of specialized teachers, readiness of the teacher to practice in the class with an inclusive form of training. 

Information about the availability of printed materials: Klein, V., Rusnáková, J., Silonová, V. (2012). Nultý ro?ník a edukácia rómskych ?iakov. Vyd. 1. Spišská Nová Ves: RomaEducationFund. 2012. ISBN 97880-971181-0-5.; Klein, V., Silonová, V., (2018). Edukácia sociálne znevýhodnených ?iakov so špecifickými vývinovými poruchami u?enia – druhé rozšírené vydanie. VERBUM KU Ru?omberok. ISBN 978-80-5610262-6.; Šilonová, V., Klein, V., Sinková, P. A. (2018). Manuál k depistá?i pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná ?as?. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2018. s. 107. ISBN 978-80-565-1434-4.; Šilonová, V., Klein, V., Sinková, P.A. (2018). Manuál k stimula?nému programu pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia − inovovaná ?as?. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2018. s. 140. ISBN 978-80-565-1432-0.; Hladush V. (2018). Inklusive Education in Ukraine – successes, problems, prospects / Podpora inkluzie v predminarnom a opimarnom vzdelovani // Zbornik Vedechych ctudiy. – Ruzomberok, 2018. - Str. 155-175. ISBN 978-80-561-0608-2; Hladush V. (2018). On the issue of teacher training for inclusive educational system / Inkluzivne pristupy v edukacii dete a ziakov. – Ruzomberok, 2018. – Str. 7583. . ISBN 978-80-561-0698-6

В статті розглянуто актуальні проблеми інтеграційних процесів в освітній сфері Словаччини за останні 10 років, висвітлено основні тенденції, дискусійні питання та практичні завдання щодо залучення дітей з особливими освітніми потребами до загально-масових закладів освіти. Акцентовано увагу на останніх статистичних даних Європейського агентства зі спеціальної та інклюзивної освіти про те, що Словаччина належить до групи країн-членів ЄС з найвищим відсотком учнів з особливими освітніми потребами (більше як 4%), які отримують освіту в сеґреґованих закладах освіти. В ході дослідження проаналізовано
загальну чисельність учнів, зокрема, учнів початкових шкіл, спеціальних класів початкових шкіл, спеціальних початкових шкіл, але передусім − учнів з особливими освітніми потребами, інтегрованих до початкових шкіл. Наведено кількість обдарованих дітей. Також висвітлено окремі аспекти діяльності діагностичних установ (державних і приватних) та проблеми якості вивчення рівня розвитку дітей, що безпосередньо впливають на ефективність функціонування інтегрованих закладів освіти та спеціальних шкіл. Сформульовано пропозиції щодо вирішення нагальних проблем інтеграційних процесів в освітній сфері. Автори пропонують такі заходи: провести скринінгову експертизу та подальше виявлення вже в дошкільному віці дітей, які перебувають у соціально і фізично несприятливому стані, цим самим запобігаючи несанкціонованому включенню дітей до системи спеціальної освіти; у межах скринінгової діагностики та системно використовувати Посібник для виявлення порушень і керівництво для стимулювання як частину скринінгу та стимулювання, які були створені в школі, відкритій для всіх; наполегливо піднімати рівень професійної підготовки педагогічних працівників у дитячих садках та початкових школах (спеціальний педагог школи, шкільний психолог тощо, як того вимагає школа); створити єдину консультативну систему − «систему єдиних дверей» шляхом об'єднання центрів освітніх консультацій та профілактики і центрів спеціального педагогічного консультування; законодавчо встановити, щоб центри освітнього консультування та профілактики при підозрі на психічну інвалідність (як діагноз згідно МКХ-10) рекомендували опікуну, щоб дитина (студент) завершила діагностичне медичне (психіатриче/неврологічне) обстеження через необхідність надання клінічного підтвердження інвалідності. Дитина (учень) матиме рекомендацію щодо виховання в закладі з психічною непрацездатністю − легка розумова відсталість до підтвердження цього діагнозу дитячим психіатром.

Ключові слова: учні з особливими освітніми потребами, діти соціально занедбані, обдаровані діти, педагогічна діагностика, інтеграція освітньої сфери.