index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск № 20 (2022)

Бєлова О.Б. - Стан розвитку слухомовленнєвої пам’яті в дітей з логопатологією
Бєлова О.Б. - Стан розвитку слухомовленнєвої пам’яті в дітей з логопатологією
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення;...
Гаврилова Н.С., Платаш Л.Б. - Методика формування артикуляційної моторики у дітей зі стертою формою дизартрії (індивідуально-зорієнтований підхід)
Гаврилова Н.С., Платаш Л.Б. - Методика формування артикуляційної моторики у дітей зі стертою формою дизартрії (індивідуально-зорієнтований підхід)
Відомості про автора: Гаврилова Наталія Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.;  Платаш Лариса Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної...
Гаврилов О. - До питання про тяжкий ступінь порушення інтелектуального розвитку
Гаврилов О. - До питання про тяжкий ступінь порушення інтелектуального розвитку
Відомості про автора: Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, професор, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями інтелектуаль...
Галецька Ю. - Психолінгвістичні аспекти дослідження комунікативної діяльності дошкільників з порушеннями мовлення
Галецька Ю. - Психолінгвістичні аспекти дослідження комунікативної діяльності дошкільників з порушеннями мовлення
Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-вих...
Ефименко М. М., Мога М. Д. - Форми інклюзії у фізичному розвитку дітей з особливими освітніми потребами
Ефименко М. М., Мога М. Д. - Форми інклюзії у фізичному розвитку дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про авторів: Ефименко Микола, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри прикладної психології та логопедії, Бердянський державний педагогічний університет. У колі наукових інтересів: ,діагностика, абілітація та корекція фізичного розвитку дітей раннього, дошкільного та молодшого...
Зан О. - Методика емпіричного вивчення стану сформованості прогностичної діяльності в молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Зан О. - Методика емпіричного вивчення стану сформованості прогностичної діяльності в молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Зан Ольга Михайлівна, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування прогностичної діяльності молодших школярів з інтелектуал...
Левицький В.Е. - Окремі аспекти співвідношення причин та наслідків шкільної дезадаптації
Левицький В.Е. - Окремі аспекти співвідношення причин та наслідків шкільної дезадаптації
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: пит...
Литв’яков М. В. - Механізми формування волі у дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату засобами плавання
Литв’яков М. В. - Механізми формування волі у дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату засобами плавання
Відомості про автора: Литв’яков Михайло Вікторович, спеціаліст 1-ої категорії, вчитель фізичного виховання, Комунальна Установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку». Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекція фізичного розвитку та емоційно-вольової сфери дітей дошкільн...
Мілевська О.П. - Психолінгвістичні аспекти формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення
Мілевська О.П. - Психолінгвістичні аспекти формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення
Відомості про автора: Мілевська Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів...
Опалюк О.М. Лісова Л.І. - Формування риторичної культури мовлення фахівців спеціальної освіти
Опалюк О.М. Лісова Л.І. - Формування риторичної культури мовлення фахівців спеціальної освіти
Відомості про авторів. Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботиКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Лісова Людми...
Прядко Л.О. - Роль медико-біологічних дисциплін у підготовці майбутніх спеціальних педагогів у закладі вищої освіти
Прядко Л.О. - Роль медико-біологічних дисциплін у підготовці майбутніх спеціальних педагогів у закладі вищої освіти
Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційо...
Константинів О.В,, Ткач О.М. - Нейропсихологічні підходи до усунення проявів дисграфії у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення
Константинів О.В,, Ткач О.М. - Нейропсихологічні підходи до усунення проявів дисграфії у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості про авторів: Константинів Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: науково-методологіч...
Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Вержиховська О.М. - Експериментальне дослідження стану сформованості соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями
Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Вержиховська О.М. - Експериментальне дослідження стану сформованості соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Утьосов Ян Андрійович, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційної діяльності педагога в умовах спеціальної та ін...

УДК 376-056.2/.3(082)я431

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • О.П. Хохліна - доктор психологічних наук, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету.
 • І.В. Дмітрієва - доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету.
 • В.М. Лобунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, професор (головний редактор);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №12 від 29 грудня 2022 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 20 / за ред. М. Шеремет, О. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 164 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578.2022-20

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google. Збірник включений до категорії «Б» з 27.09.2021 переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578. 2022-20

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2022