index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ефименко М. М., Мога М. Д. - Форми інклюзії у фізичному розвитку дітей з особливими освітніми потребами

15.03.2023

Відомості про авторів: Ефименко Микола, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри прикладної психології та логопедії, Бердянський державний педагогічний університет. У колі наукових інтересів: ,діагностика, абілітація та корекція фізичного розвитку дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату.;

Мога МиколаДоктор пед. наук, професор, кафедри педагогіки та спеціальної освіти, факультету психології та спеціальної освіти, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів:, корекція розвитку моторної сфери дітей раннього віку, реабілітація та інтеграція осіб з ООП.

Відомості про наявність друкованих статей: Ефименко Н. Н. (2013). Основные принципы двигательной реабилитации детей. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Київ,. Вип. 23. С. 75-80. Ефименко Н. Н. (2017). Коррекционный театр физического воспитания дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата : метод. пособие. Винница : Нилан-ЛТД, 339 с. Efimenko N. N. Moga N. D. (2021) 3d Corrective Space in the Physical Rehabilitation of Children with Musculoskeletal System Disorders. Propósitos y Representaciones, Vol. 9, SPE (3). P. 2-10. Файзулаева Е. Д., Мога Н. Д. (2016). Методы педагогической деятельности с детьми с разными вариантами развития в условиях инклюзивного образования. Инклюзия в образовании: спец. журн. Казань : Изд. центр УВО «Университет управления «ТИСБИ» №3(3), С. 174-188. Мога М. Д. (2019). Корекційна стратегія в фізичному вихованні дітей
раннього віку зі спастичним типом рухових порушень.
Актуальні питання корекційної освіти. Серія: Педагогічні науки. Вип. 14. Кам'янецПодільський: Вид-во Медобори-2006, С. 228-238. Мога М. Д. (2019) Корекція моторної сфери дітей раннього віку зі спастичним синдромом: [монографія]. Вінниця : Вид-во «ТВОРИ». 396 с.

У статті на основі аналізу літературних джерел та багаторічного особистого педагогічного досвіду систематизовано форми інклюзивного фізичного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами, зокрема різними видами порушень опорно-рухового апарату (ДЦП, спінальні парези, затримка юпсихомоторного розвитку, порушення психомоторики, поступальні проблеми тощо). До таких форм було віднесено: педагог працює з однією дитиною з ООП, але при цьому у якості партнерів на занятті присутні батьки або близькі родичі; педагог працює індивідуально з однією дитиною з ООП; педагог працює індивідуально з однією дитиною, але в якості партнерів для неї використовуються іграшки-персонажі; педагог автономно займається з двома дітьми з ООП із схожими діагнозами (варіант «спорідненої пари»); педагог займається з двома дітьми (дитиною з ООП і здоровою дитиною); уся підгрупа дітей з ООП повністю автономно займається від своїх здорових однолітків (у різний час або у різних приміщеннях); діти з ООП присутні на занятті своїх здорових однолітків у якості глядачів-спостерігачів; «вільний стиль» (коли діти з ООП самі обирають варіанти спілкування із здоровими  однолітками); варіант, коли діти постійно займаються в одній групі із здоровими однолітками, але при цьому тримаються відносно автономно від них; варіант, коли діти з особливими освітніми потребами займаються із здоровими однолітками лише деякий час, виконуючи посильні для них рухово-ігрові завдання; варіант, коли усі діти з ООП займаються в режимі часткової автономії від здорових однолітків (знаходяться з ними в одному приміщенні, але технічно відокремлені від них фізкультурним обладнанням); усі діти з ООП займаються в режимі часткової автономії від здорових однолітків (знаходяться з ними в одному приміщенні, але відокремлені від них прозорою сіткою-шторою), при цьому деякі з них періодично переходять до здорових дітей і потім повертаються («міграційний» варіант); «опікунський» варіант (коли за кожною дитиною з ООП закріплюються 1 - 3 помічника із здорових однолітків); різні поєднання вищеперерахованих варіантів в залежності від педагогічної ситуації.

Ключові слова: інклюзія, фізичний розвиток, форми занять, діти з особливими освітніми потребами, корекційна педагогіка, дошкільники.

Статистика кількість переглядів244 кількість завантажень146