index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Зан О. - Методика емпіричного вивчення стану сформованості прогностичної діяльності в молодших школярів з інтелектуальними порушеннями

15.03.2023

Відомості про автора: Зан Ольга Михайлівна, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування прогностичної діяльності молодших школярів з інтелектуальною недостатністю засобами образотворчого мистецтва.

Відомості про наявність друкованих статей. Зан О.М. Прогностично-особистісний підхід в організації уроків образотворчого
мистецтва у системі початкової освіти.
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 18. Кам’янецьПодільський. Видавець Ковальчук О.В. 2021. С. 33-45.

У статті висвітлено основні компоненти вивчення стану сформованості прогностичної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями: когнітивний (досліджується за показниками: «вміння розуміти навчальне завдання», «вміння планувати свої дії», «вміння аналізувати умови виконання завдання»), особистіснорегуляторний (досліджується за показниками: «вміння розробки пошукового планування», «володіння здатністю до прогнозування»). Представлено результати констатувального етапу реалізації спеціальної методики вивчення прогностичної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, який включає два напрями: 1) дослідження стану сформованості прогностичної діяльності молодших школярів з нормотиповим розвитком та інтелектуальними порушеннями;  2) емпіричний аналіз планів та структури уроку образотворчого мистецтва як чинника формування прогностичної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. У статті висвітлено результати вивчення стану сформованості прогностичної діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями.

Ключові слова: молодші школярі, прогностична діяльність, планування, навчальні завдання.