index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гончарук Н.М., Чикида С.С. - Диференційний аналіз сформованості прикметникової лексики у молодших школярів із порушеннями мовлення та нормотиповим розвитком

31.01.2024

Відомості про авторів: Гончарук Наталія, доктор психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психічного розвитку дітей різного віку з інтелектуальними порушеннями, проблеми комунікації та міжоособистісних взаємин дітей з інтелектуальними порушеннями та нормотиповим розвитком.

Чикида Світлана, здобувач вищої освіти заочної форми навчання ОП Спеціальна освіта (Логопедія) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: формування лексико-граматичних структур у молодших школярів із порушеннями мовлення.

У статті проаналізовано змістові засади сформованості прикметникової лексики у молодших школярів із порушеннями мовлення та нормотиповим розвитком. Під час дослідження з’ясовано наявність диференційних особливостей у дітей із порушеннями мовлення та нормотиповим розвитком. Зокрема, визначено, що у спілкуванні обсяг прикметникової лексики в молодших школярів із порушеннями мовлення є меншим (4,4%), ніж у дітей із нормотиповим розвитком (5,4%). У письмовому мовленні обсяг прикметникової лексики також є різним і становить 5,2% у дітей із порушеннями мовлення і 8,8% у дітей із нормотиповим розвитком. Встановлено, що для дітей із порушеннями мовлення характерними є середні рівні розуміння прикметника як граматичної категорії: вміння добирати прикметники до поданих іменників, помірна здатність утворювати прикметникові форми, що мають більше певної якості, труднощі під час перетворення іменників у прикметникові форми; середні рівні розуміння змісту і контекстуального значення прикметникових лексем: повне розуміння значення прикметників, які використовуються у прямому контексті, вміння підбирати лексеми, протилежні за значенням, труднощі у розпізнаванні слів, близьких за змістом, низька здатність розуміти прикметникові лексеми, які мають переносне значення; середні і низькі рівні лексичної компетентності: часткова здатність виконувати завдання без взірця та за словесною інструкцією, нездатність самостійно складати речення з використанням заданих прикметників, недостатність функцій самоконтролю під час виконання завдань із залученням прикметникових форм.

Ключові слова: активний і пасивний словниковий запас, прикметникова лексика, молодші школярі; діти з порушеннями мовлення; діти з нормотиповим розвитком.