index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Фіцик І.О. - Теоретичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору

19.01.2018

Відомості про автора: Фіцик Ірина Олександрівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів. У колі наукових інтересів: розвиток зорового сприймання  у дітей дошкільного віку з порушеннями зору в умовах інклюзії.

Наукова стаття висвітлює теоретичний аналіз проблеми особливостей зорового сприймання дітей з порушеннями зору. Здійснено теоретичне обґрунтування напрямків корекційно-педагогічної роботи з розвитку та корекції зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору в умовах інклюзії. 

Порушення у діяльності зорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності, обмежують її можливість. Дитина отримує меншу інформацію про довкілля (як в кількісному, так і в якісному відношенні), ніж діти з нормальним зором. Формування та розвиток правильних і конкретних зорових уявлень у дітей з порушеннями зору є одним з основних завдань їх навчання і виховання. Це обумовлено тим, що зниження зорового сприймання веде до обмеження чуттєвого сприймання предметів і явищ природи, і тим самим ускладнює формування уявлень, як одного з найважливіших психічних процесів. Зорові сприймання та уявлення цієї категорії дітей виявляються звуженими, фрагментарними, схематичними і мають низький рівень узагальненості.

Тому пошук ефективних шляхів розвитку та корекції зорового сприймання у даної категорії дітей  посідає провідне місце у корекційному навчанні, тому на кожного спеціаліста мультидисциплінарної команди покладені свої  взаємозалежні та  взаємообумовлені завдання.

Ключові слова: діти з порушеннями зору, зорове сприймання, інклюзія, корекція, корекційно-педагогічна робота, режим зорового навантаження.