index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гіренко Н.А., Юрченко Ю.С. - Формування соціально-побутових навичок у учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання

15.01.2018

В статті розглядається проблема вивчення курсу соціально-побутового орієнтування учнями з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Розкриваються особливості формування практичних побутових навичок у учнів на різних етапах практичного виконання завдань з даного предмету засобами наочності. Важливою ланкою підготовки дітей з особливими потребами до самостійного життя є засвоєння курсу соціально-побутового орієнтування за програмою спеціальної школи. В процесі господарсько-побутової діяльності відбувається фізичний, розумовий і етичний розвиток дитини, створюються умови для підготовки учнів до самостійної праці  та соціальної адаптації у сучасному суспільстві. Найбільш адекватною, досконалою та своєчасною, в цьому сенсі, є інклюзивна освіта.

Метою нашого дослідження стала проблема підвищення ефективності підготовки учнів з обмеженими можливостями до життя у сучасних побутових умовах шляхом удосконалення процесу засвоєння предмету соціально-побутове орієнтування. Ми уявили, що формування навичок та вмінь господарсько-побутової діяльності сприяє  підготовці учнів з порушеннями інтелектуального розвитку до самостійного життя у побуті за умови:  використання різноманітних засобів наочності та удосконалення форм та методів їх застосування;  послідовне та творче включення засобів наочності на різних етапах уроку (орієнтування в завданні, плануванні та оцінки виконаної роботи);  обов’язкове закріплення практичних вмінь побутового змісту в процесі виконання програмних завдань.

Проведене дослідження дозволило прийти висновків про те, що удосконалення формування практичних побутових навичок здійснюється в умовах використання наочних засобів на таких етапах виконання завдання, як орієнтування в завданні, планування роботи, здійснення її за планом та самоконтролю; комплексне використання статичних та динамічних видів та засобів наочності в ході засвоєння учнями господарсько-побутової діяльності значно підвищить ефективність засвоєння матеріалу; максимальне заохочення всіх видів і форм наочності на уроках СПО забезпечує якість навчання і створює умови для удосконалення психофізичних можливостей учнів з обмеженнями життєдіяльності.

Ключові слова: соціально-побутове орієнтування, соціально-побутові навички, інклюзивна освіта, наочні методи навчання, практична робота.

Статистика кількість переглядів2412 кількість завантажень694