index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кашуба Л.В. - Інтеграція психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки

15.01.2018

У статті здійснено спробу висвітлити інтеграцію психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки. Автором наголошено, що на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації вищої освіти на особистість студента, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували би високу якість підготовки випускників. Звертається увага на складність і багатоаспектність корекційної діяльності, необхідність детального вивчення повноти розкриття різних аспектів психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної сфер фахової підготовки з метою визначення спеціальних напрямів та форм навчання студентів у вищій школі. Визначаються та описуються психолого-педагогічні умови, при яких інтеграція вищеназваних компетентностей майбутніх фахівців буде успішною при викладанні курсу з спеціальної педагогіки. Акцентується увага на потребі в удосконаленні освітнього середовища навчально-виховного процесу, що є одним із засобів забезпечення високоякісної підготовки конкурентоспроможних фахівців. Зміст професійної освіти зумовлений вимогами суспільства до спеціальних педагогів.

Ключові слова: компетентнісний підхід, інтеграція, соціокультурна, психолого-педагогічна, соціально-економічна компетентності, підготовка фахівців спеціальної освіти.