index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Нечипоренко В.В., Сілявіна Ю.С. - Становлення сучасної теорії і практики педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами

19.01.2018

Відомості про авторів: Нечипоренко Валентина, доктор педагогічних наук, доцент, ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми освіти, соціалізації, комплексної реабілітації та розвитку життєвої компетентності дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

Сілявіна Юлія, аспірант Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, методист Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми інклюзивної освіти та педагогічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

У статті проаналізовано процес і результати становлення сучасної теорії і практики педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами. Встановлено, що з ХVIII століття практика педагогічної реабілітації еволюціонувала від локальних ініціатив (перших окремих спроб педагогів-гуманістів) до формування інституційних засад і механізмів навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. В сучасних наукових концепціях педагогічна реабілітація розглядається як складний і багатоаспектний процес, сутністю якого є розвиток у дитини потенціалу, необхідного для здобуття освіти певного рівня.

З’ясовано, що розвитку вітчизняної інноваційної практики педагогічної реабілітації учнів з особливими освітніми потребами сприяють інновації як у спеціальній, так і в інклюзивній освіті, практичне забезпечення  особистісної спрямованості навчального процесу, його диференціації та індивідуалізації в освітніх закладах різних типів. У європейських і північноамериканських країнах основним джерелом інновацій у галузі педагогічної реабілітації є багаторічна практика інклюзивної освіти, в рамках якої вирішуються завдання навчання учнів з особливими освітніми потребами за індивідуальними планами, контролю та оцінювання їхньої роботи, моніторингу ефективності процесу педагогічної реабілітації та ін.

Ключові слова: педагогічна реабілітація, реабілітаційна педагогіка, спеціальна освіта, інклюзивна освіта, вихованці з особливими освітніми потребами.