index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Петух О.В. - Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості

19.01.2018

Відомості про автора: Ольга  Володимирівна Петух, директор Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», Рівне, Україна. У колі наукових інтересів: дослідження можливості застосування акмеологічних педагогічних технологій у корекційно-реабілітаційному процесі дітей з особливими освітніми потребами  шляхом компетентісного підходу.

У статті розкриваються психологічні та педагогічні ідеї щодо формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору.  Обґрунтовується сутність акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору як методологічної основи цілісного розвитку компетентнісної підростаючої особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості шляхом впровадження акмеологічних діагностик, методик та технологій комплексної реабілітації. Метою дослідження є наукове обґрунтування основних методологічних положень дослідження окресленої проблеми. Виходячи з мети, завданнями дослідження є теоретичний аналіз наукових досліджень; формування наукового підходу у процесі педагогічної діяльності; узагальнення практичного досвіду навчально-реабілітаційного центру. У статті розкриваються найбільш важливі психолого-педагогічні аспекти з формування акмеологічно-освітньо-реабілітаційного простору на засадах педагогіки життєтворчості. Охарактеризовано особливості загального та специфічного розвитку учнів з особливими освітніми потребами різних вікових категорій теоретично та практично.

Ключові слова: життєві компетентності, акмеологічний простір, особистість з особливими освітніми потребами, комплексна програма супроводу дитини, педагогіка життєтворчості.