index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Призванська Р.А. - До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму

19.01.2018

Відомості про автора: Призванська Роксоляна Антонівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції аутистичних порушень у дітей, зокрема дошкільників, засобами музичної терапії та дослідження психологічних чинників такого впливу.

У статті представлено проблему навчально-корекційної роботи з аутичними дітьми дошкільного віку. Підкреслено актуальність цієї теми в зв’язку з тенденцією до збільшення народжуваності дітей, які мають порушення психофізичного розвитку та складність створення сприятливих педагогічних умов навчання, виховання і корекції дітей із порушеннями спектру аутизму в сучасному українському суспільстві. Проаналізовано механізми впливу мистецтва на дитину з особливими освітніми потребами в процесі корекційного навчання та виховання і визначає основні чинники впливу музики на дітей з аутизмом та обґрунтовується доцільність використання музикотерапії у роботі з такими дітьми. Наголошується на релаксаційній та регулюючій функції, які чинить музика на емоційно-особистісну сферу дитини з аутизмом. Особливу увагу приділено методам, формам, прийомам і корекційним засобам роботи з аутичними дітьми, зважаючи на унікальність їхньої психічної організації. Наголошено на необхідності індивідуального підходу до  навчально-корекційної взаємодії з дітьми, що мають порушення спектру аутизму.

Ключові слова: аутизм, аутичні діти, порушення психофізичного розвитку, музична терапія, корекційна робота, комунікація, соціальна взаємодія.