index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Серпутько Г.П. - Співпраця закладів загальної середньої освіти з родинами дітей, які мають порушення зору і навчаються в умовах інтегрованого та інклюзивного освітнього середовища

19.01.2018

Відомості про автора: Серпутько Ганна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми навчання, виховання та комплексної реабілітації дітей з порушеннями зору, які навчаються в умовах спеціального, інтегрованого чи інклюзивного освітнього середовища.

У статті розкривається актуальність проблеми взаємодії навчального закладу з родинами учнів, які мають порушення зору і навчаються в умовах інклюзивного та інтегрованого загальноосвітнього середовища, окреслюються результати проведеного дослідження, що розкривають основні тенденції, які слід враховувати під час налагодження ефективної співпраці з родинами  дітей, які мають порушення зору, а також наводяться рекомендації для налагодження такої взаємодії.

Стаття спрямована на пошуки ефективних форм і засобів у налагодженні взаємодії і перспективної співпраці між педагогами й батьками учнів з порушеннями зору в умовах інтегрованого та інклюзивного освітнього середовища. Результати дослідження дозволяють обрати найбільш перспективні форми і засоби взаємодії та налагодження співпраці між педагогами і батьками дітей, які мають порушення зору і навчаються в умовах інклюзивного та інтегрованого освітнього середовища.

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, інклюзія, інтеграція, спеціальні класи, інклюзивні класи, діти з порушеннями зору, батьки, педагоги, співпраця.