index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сильченко В.В., Кордонець В.В., Вахітова А.Б. - Заїкання у дітей дошкільного віку, способи корекції та подолання

19.01.2018

Відомості про автора: Сильченко Вікторія Володимирівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальної психології, Донбаського державного педагогічного університету, Слов’янськ, Україна.

Кордонець Вікторія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальної психології, Донбаського державного педагогічного університету, Слов’янськ, Україна.

Вахітова Анастасія Борисівна, магістрант заочної форми навчання факультету спеціальної освіти, Донбаського державного педагогічного університету, Слов’янськ, Україна.

У статті розглядається проблема заїкання дітей дошкільного віку. Вищеозначене питання є досить актуальним в сучасній логопедії, що пояснюється широким спектром причин його виникнення, різноманітністю клінічних проявів, варіантів перебігу, патологічних реакцій логопата на свою ваду. Вивчення уваги, пам’яті, мислення, психомоторики осіб, що заїкаються, показує, що у них змінена структура психічної діяльності, яка вимагає високого рівня автоматизації та відповідно – швидкого підключення до діяльності, але відмінності в продуктивності між заїкуватими і здоровими зникають, як тільки діяльність виконується на довільному рівні. Більшість сучасних корекційно-логопедичних методик із дітьми зазначеної нозології спрямовані на  використання ігрових вправ.

У статті запропоновано теоретичне обгрунтування проблеми прояву заїкання у дітей дошкільного віку, стану корекції важкого виду мовленнєвого дефекту, намічені перспективи створення нових нетрадиційних напрямків у подоланні названої патології.

Ключові слова: заїкання, корекція, мовленнєвий дефект, дошкільний вік.