index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сивик Г.Є. - Особливості дефіцитарного когнітивного розвитку дошкільників з розладами спектру аутизму

19.01.2018

Відомості про автора: Сивик Ганна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку і корекції порушень мислення у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму.

У статті розкрито поняття дефіцітарного когнітивного розвитку при аутизмі. Інтелектуальний рівень дошкільників з розладами спектру аутизму може варіюватися в діапазоні від розумової відсталості до надздібностей.

Виявлено, що у аутичних дітей дошкільного віку картина пізнавальної сфери якісно відрізняється, демонструючи низькі показники вербального інтелекту і відносно високий рівень невербального інтелекту.

Проаналізовано два типи недорозвинення когнітивних навичок, які супроводжують аутизм: когнітивний дефіцит окремого характеру, пов’язаний з нестачею навичок обробки соціально значущої емоційної інформації, і когнітивний дефіцит загального характеру, пов’язаний з нестачею навичок переробки інформації, планування і концентрації уваги.

У статті описано, що загальний дефіцит когнітивних навичок виявляється в процесах багаторівневого планування і в регуляції поведінки.

У статті розглянуто слабке прагнення до центральної когерентності, що характеризує інший тип нестачі когнітивних навичок у дошкільників з аутизмом. Низький рівень прагнення до інтерпретації стимулів в узагальненій формі співвідноситься з високими результатами при виконанні завдань, що вимагають насамперед концентрації уваги на окремих деталях пропонованих стимулів, а не на загальній композиції.

Ключові слова: дефіцітарний когнітивний розвиток, мислення, дошкільники  з розладами спектру аутизму, менталізація, когнітивні навички, поведінка, сенсорна домінантність, розумова відсталість.