index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Снісаренко О.І. - Стратегія диференціації навчання інклюзивних учнів із затримкою психічного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу

19.01.2018

Відомості про автора: Олена Ігорівна Снісаренко, аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна освіта.

Стаття присвячена проблемам інклюзивного навчання учнів із затримкою психічного розвитку. На основі нормативно-правових документів і науково-педагогічної методології проаналізований реальний процес інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі. Зазначено, що індивідуалізація та диференціація навчання інклюзивних учнів мають реалізовуватись паралельно і включати в себе корекційний компонент. Досліджені типологічні особливості учнів, які мають статус «інклюзивних», статистичні дані і механізм їх «включення» до класно-урочної системи загальноосвітнього закладу. Розкрита загальна характеристика диференціації навчання за кордоном і її ключові аспекти у порівнянні з українською системою освіти. Звертається увага на невідповідність єдності теорії та практики інклюзивного навчання, що виражається в маргіналізації і профанації інклюзії, як нової філософії освіти. Запропонована і розкрита  стратегія диференціації навчання  учнів різних нозологій (ЗПР, як вторинного так і первинного характеру) та її структурні елементи. Обґрунтовано думку про те, що ця система забезпечить здобуття цензової освіти учнів з ООП з урахуванням їх пізнавального потенціалу і дозволить здобути якісну освіту їх здоровим одноліткам.

Ключові слова: освітня інтеграція, інклюзія, індивідуальний підхід диференційований підхід, учні із затримкою психічного розвитку, дизонтогенез, корекційний компонент.