index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Товстоган В.С. - Оцінка професійно-трудової компетентності учнів з порушенням розумового розвитку на етапі формуючого експерименту

19.01.2018

Відомості про автора: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції і розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку та методики їх навчання.

В роботі на основі вивчення державних освітніх нормативних документів, аналізу наукових джерел представлені результати сформованості професійно-трудової компетентності в учнів з порушенням розумового розвитку. Основою для формуючого етапу експериментального дослідження слугувала авторська модель професійно-трудової компетентності. Модель складається із двох блоків: загальнотрудового і професійно-трудового. З’ясовано, що загальнотрудовий блок включає загальні здібності, професійно важливі особистісні якості і навчальні досягнення учня. З’ясовано, що структура професійно-трудового блоку включає такі компетентності: профільну трудову, графічну, обчислювальну, соціальну, професіографічну, інформаційну та економічну. Визначено складові кожної компетентності – теоретичні професійні знання, досвід використання знань у професійній діяльності, ціннісне ставлення до процесу, змісту і результату здобутої компетентності, мотиваційна готовність до актуалізації отриманого досвіду. До кожної складової компетентності розроблено показники, критерії та рівні їх оцінювання. На основі кількісного аналізу результатів дослідження проілюстровано покращення отриманих результатів учнями експериментальних класів з усіх складових професійно-трудової компетентності у порівнянні з контрольною групою. Проведений якісний аналіз отриманих результатів дав підстави переконатись в ефективності запропонованої структури, засобів та умов формування професійно-трудової компетентності у вихованців спеціальних навчальних закладів.

Ключові слова: формуючий етап експериментального дослідження, якісний та кількісний аналізи результатів дослідження, модель професійно-трудової компетентності, учні з порушенням розумого розвитку.

Статистика кількість переглядів731 кількість завантажень258
Ще статті цього автора