index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Березка С.В. - Модель психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту

06.09.2018

Відомості про автора: Березка Софія Вікторівна, асистент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту.

Стаття присвячена дослідженню поведінкових розладів та їх психокорекції у дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту. Теоретичний аналіз наукової літератури та сучасних досліджень з проблеми відображає три різні підходи до бачення сутності та засобів психокорекції поведінкових розладів. У статті узагальнено проаналізовано кожен підхід та виділено єдині для всіх компоненти поведінкових розладів для дошкільників з порушенням інтелекту. На основі виділених компонентів запропоновано авторську модель здійснення психокорекції поведінкових розладів у дітей з порушеннями інтелекту на основі психолого-педагогічного підходу. Розроблена модель наочно відображає основні напрями, форми та методи здійснення психокорекції поведінкових розладів. Детально розглянуто зміст та завдання основних напрямків роботи з дітьми, батьками та педагогами. Визначено основні етапи, завдання та принципи здійснення психокорекції поведінкових розладів дошкільників. Визначено структурні компоненти індивідуальних та групових занять з психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту.

Ключові слова: поведінкові розлади; клінічний, соціально-педагогічний, психолого-педагогічний підхід; психокорекція, модель психокорекції, діти з порушенням інтелекту.