index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Боряк О.В. - Система діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

06.09.2018

Відомості про автора: Боряк Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку – розумовою відсталістю.

Боряк О. В. Прикладні аспекти формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / О. В. Боряк // Збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу». – Слов’янськ, 2017. – № 1 (81). – С. 74-87. Боряк О. В. Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / О. В. Боряк // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск LХІХ, Том 1. – Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 121-127. Oksana Boryak (2016). Theoretical basses of speech activity of mentally. European journal of Special Education Research, Volume 1, issue 2, pp. 67-79

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади експериментальної системи діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.

Запропонована система передбачає підвищення результативності процесу формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих молодших школярів. Урахування індивідуальних психофізичних можливостей учнів забезпечує оптимальну динаміку розвитку мовленнєвої діяльності; зміст навчання передбачає варіативність його використання у початковій школі (на основі можливості перерозподілу навчального матеріалу відповідно психофізичним можливостям учнів).

Дотримання алгоритму поетапної діагностики, формування та корекції як основи розвитку мовленнєвої діяльності розглядається з точки зору урахування психофізичних функціональних можливостей дітей із розумовою відсталістю. Формування та корекція мовленнєвої діяльності є важливою умовою досягнення кінцевих результатів мовленнєвої комунікації, вдосконалення процесів життєзабезпечення зазначеної категорії дітей.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, порушення мовлення, розумово відсталі діти, молодший шкільний вік, цілісна система, діагностика, формування, корекція, алгоритм, логокорекційна робота, розвиток мовлення, навчально-корекційний процес, спеціальні навчальні заклади освіти.

Статистика кількість переглядів1409 кількість завантажень1019