index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дем’яненко Б.Т., Слишко М.А., Мухіна Ю.Ю. - Клініко-психологічні особливості та психологічна корекція емоційних та поведінкових порушень у підлітків з акцентуаціями характеру

06.09.2018

Відомості про авторів: Дем’яненко Борис, кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: інтегральна психотерапія, емоційні та поведінкові порушення у підлітків, групова та сімейна психотерапія, супервізія студентів. Кількість статей – 8.

Слишко Маргарита, студентка першого курсу магістратури кафедри спеціальної психологіїї та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: особливості формування та психологічної корекції емоційних та поведінкових порушень у підлітків. Кількість статей – 1.

Мухіна Юлія, студентка четвертого курсу бакалаврату кафедри спеціальної психологіїї та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: особливості формування адитивної поведінки у підлітків. Кількість статей – 0.

У статті розглядається актуальна проблема корекційної педагогіки та психотерапії: емоційні і поведінкові порушення у підлітків з акцентуаціями характеру. Аналізуються психологічні чинники схильності до формування адиктивної поведінки. Акцентується увага на зростанні тяжкості емоційних порушень, які в значній частині випадків досягають ступеня невротичних станів. З позицій основних напрямків психотерапії розглядаються психологічні механізми формування емоційних проблем і поведінкових порушень. Особлива увага приділяється теорії об'єктних відносин, яка займає одне з домінуючих положень в сучасній психотерапії. Результати дослідження показали, що 21,2% підлітків 11-12 років і 23,4% підлітків 15-16 років мали емоційні і поведінкові проблеми, які досягали межового рівня. Аналіз проектних малюнків, а також символіки символ-драми дозволив виявити закономірності формування символів внутрішньої сімейної системи (по Р.Шварцу). Були виділені три варіанти групи ризику відповідно до особливостей емоційних порушень і механізмів їх формування. В рамках розроблюваної нами інтегральної психотерапії, яка отримала назву екзистенційно-когнітивно-аналітична психотерапія, виділено три основні рівні: психодинамічний, соціодинамічний і екзистенційно-динамічний. Групова психологічна корекція здійснювалася на вищезазначених трьох рівнях з використанням інтегрального підходу.

Ключові слова: емоційні та поведінкові проблеми, підлітки, акцентуації характеру, механізми психологічного захисту, психологічна корекція, інтегральна психотерапія.