index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галецька Ю.В. - Дослідження лексичної сторони мовлення з використанням піктограм у дошкільників з порушеннями розумового розвитку

06.09.2018

Відомості про автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.

Галецька Ю.В. До питання використання піктограм у корекційній роботі з розумово відсталими дошкільниками / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП. «Медобори-2006», 2017. – Т.2. – С. 46-54. 

 В статті продовжується вивчення особливостей використання піктограм у корекційній роботі, зокрема, описано результати обстеження лексичної сторони мовлення із застосуванням піктограм у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Досліджено розуміння питальних речень, інструкцій, антонімів, вмінь узагальнювати поняття, знання дитинчат тварин, назв професій тощо. У дітей цієї групи виявлено порушення загальної розбірливості мовлення, численні виражені спотворення в багатьох фонетичних групах, відсутність голосових модуляцій; порушені всі компоненти мовлення, як вимовна сторона, так і лексичний, граматичний і фонематичний розвиток. Відмічається виражене обмеження словникового запасу, діти часто вживають слова в неточному значенні, підміняючи їх за подібністю, за ситуацією, за звуковим складом. Використання символів не втрачає своєї актуальності на всіх етапах логопедичної роботи. Це дає можливість активізувати всі види аналізаторів, розвиває процеси мислення, пам´ять, увагу, виховує самостійність, наполегливість, а це набагато пришвидшує навчальний процес. Результати обстеження, проведеного у формі гри, в цілому підтвердили,  що проведення ігор з використанням піктограм є ефективним методом розвитку мовлення дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку.

Ключові слова: дитина з порушеннями розумового розвитку, лексична сторона мовлення, символ (піктограма), спеціальний дошкільний заклад.

Статистика кількість переглядів1301 кількість завантажень401
Ще статті цього автора