index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лисенкова І.П. - Застосування інноваційних психологічних методів у роботі з дітьми з когнітивними порушеннями

07.09.2018

Відомості про автора: Лисенкова Ірина Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор б.в.з., завідувач кафедри психології та спеціальної освіти Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Миколаїв, Україна. У колі наукових інтересів: проблема емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями, психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку і легкою ступіню розумової відсталості.

Lysenkova I.P. Forming of Creative Personality of Senior Preschool Age Child in Voice-Playing Activity / I.P. Lysenkova // Transformation in Contemporary Society: Humanitarian Aspects: Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P.254-257. Лисенкова І.П. Психологія емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку / І.П. Лисенкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. ? № 6. – С. 196-201. Лисенкова І.П. Використання арт-терапевтичних методик у роботі з дітьми передшкільного віку із затримкою психічного розвитку / І.П. Лисенкова // Наука і освіта. – Психологія і педагогіка. – 2013. – № 3/СХІІІ, травень. – С. 95-97.

У статті розкривається загальна характеристика арт-терапії як сучасного інноваційного методу психологічної роботи з дітьми з когнітивними порушеннями. Основний акцент зроблений на особливостях застосування інноваційних методик у психологічній роботі та навчально-виховному процесі сучасних навчальних закладів.

Ключові слова: діти, арт-терапія, психолого-педагогічні умови, когнітивні порушення, інноваційні психологічні методи.