index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мартинчук О.В. - Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі

08.09.2018

 

Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами, підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти до роботи в інклюзивному середовищі, розроблення компетентностей спеціального педагога інклюзивного закладу освіти; розроблення електронних навчальних курсів з інклюзивної освіти для студентів вищих навчальних закладів.

Мартинчук О. В. Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту / О. В. Мартинчук // Освітологія / за ред.: В. Огнев’юка, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – Київ-Варшава: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016.– Вип. V. – С. 147–151. – (Українсько-польський науковий журнал). Мартинчук О. В. Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка / О. В. Мартинчук // Актуальні питання корекційної освіти: збірник наукових праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Вип. 7 у 2 т. – Том 1.– С. 116-125. – (Серія «Педагогічні науки»). Мартинчук О. В. Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади / О. В. Мартинчук // Логопедія: Науково-методичний журнал. – № 10. – С. 48-54.

У статті розглядаються мотиваційні орієнтації майбутніх фахівців спеціальної освіти як складова їхньої професійно-особистісної готовності до професійної діяльності в інклюзивному середовищі. Описано методику – Тест мотиваційних досліджень – яку було використано у процесі дослідження; автори Тесту мотиваційних орієнтацій: Лаура Борджоні, Лаура Петіта, Клаудіо Барбаранеллі, адаптацію для України здійснили Леонід Бурлачук і Христина Рахубовська. Висвітлено результати дослідження за чотирма шкалами: орієнтація на досягнення, орієнтація на новизну, орієнтація на лідерство, орієнтація на стосунки. З’ясовано, що переважаючим рівнем сформованості мотиваційних орієнтацій за всіма шкалами є середній рівень. На основі дослідженнь Європейської агенції з питань спеціальної та інклюзивної освіти в рамках проекту «Навчання учителів для інклюзії» / «Teacher Education for Inclusion» (2009-2012 р.р.) передбачено, що у майбутніх спеціальних педагогів для забезпечення їх успішної професійної діяльності в інклюзивному середовищі має бути сформовано високий рівень мотиваційної орієнтації на стосунки та на досягнення результату

Ключові слова: спеціальний педагог інклюзивного закладу освіти, професійно-особистісна готовність до професійної діяльності в інклюзивному середовищі, мотиваційні орієнтації, орієнтація на досягнення, орієнтація на новизну, орієнтація на лідерство, орієнтація на стосунки.

Статистика кількість переглядів809 кількість завантажень423
Ще статті цього автора