index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Орлянська А.В. - Недирективні корекційні методики в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму

08.09.2018

Відомості про автора: Орлянська Алла, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень поведінки у дітей з розладами спектру аутизму.

Орлянська А.В. Особливості поведінки дітей раннього віку з порушеннями розумового розвитку / А.В.Орлянська // Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.: зб. наук. пр. / за ред. док. пед. наукА.В.Лякішевої. – №2 (5), 2017. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – С. 142-149. Орлянська А.В. Проблема психолого-педагогічної корекції дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру/ А.В.Орлянська // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – №34. – 186 С. 61 – 66.

У статті обґрунтована вагомість психологічної корекціїповедінки недирективними методами ігрової терапії у дітей  з порушеннями спектру аутизму, тому що розлади спектру аутизму на разі розглядаються як особливий тип порушень  розвитку. Доведено, що недирективна ігрова терапія є важливою частиною корекційної роботиз дітьми з розладами спектру аутизму, та має відбуватися у всіх сферах їхнього життя. В статті розкриті основні принципи і завдання недирективної ігрової терапії; описані методичні вимоги до проведення корекційної роботи у дітей  з розладами аутистичного спектру. Зроблено висновок про те, що корекція поведінки недирективними методами ігрової терапії у дітей з порушеннями спектру аутизму є досить дієвою. Зокрема, вона допоможе розв’язати низку неврологічних і психічних проблем;подолати з тривоги і страхи;покращити розвиток комунікативних і соціальних навичок; зменшити сталість і стереотипність афективної сфери.

Ключові слова: розлади спектру аутизму, корекція поведінки, недирективні корекційні методики, ігрова терапія, пісочна терапія, психогімнастика.