index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ткач О.М. - Особливості формування комунікативної навички у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму

08.09.2018

Відомості про автора: Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення та комбінованими порушеннями розвитку.

Ткач О.М. Формування номінативного словника у дітей з розладами спектру аутизму / Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукр. заочної наук.-практ. конф. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка,

  1. – С. 57–64.

В статті описано загальні засади та напрямки корекційної роботи з розвитку комунікативної функції мовлення у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму.  Реалізація корекційної програми дозволяє формувати комунікативну мотивацію, накопичувати вербальні засоби комунікації, розвивати інтенційну спрямованість мовлення, формувати невербальні засоби комунікації та вміння користуватися різними «комунікативними ролями». Наведені конкретні рекомендації щодо мовленнєвої взаємодії з даною категорією дітей та приклади включення окремих ситуацій у ігрову комунікативну діяльність. Визначені умови, за яких сформовані зразки комунікативної діяльності аутисти зможуть використати у повсякденному житті. Обґрунтована нераціональність та навіть шкідливість використання у корекційній роботі жорстко структурованих вправ і завдань, що призводить до формування нефункціональних, ізольованих від повсякденного життя форм взаємодії.

Корекційна програма складається з семи напрямків роботи (формування прийнятних зразків соціального контакту та соціально схвальних реакцій, розвитку коментованого мовлення та вміння формувати запитання, виражати власні емоції та почуття через соціально схвальну поведінку та вміння висловлювати власну думку в процесі діалогічного спілкування.

Ключові слова: розлади спектру аутизму, комунікативна навичка, мовленнєва функція.

 

Статистика кількість переглядів2894 кількість завантажень1171
Ще статті цього автора