index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосов Я.А. - Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями

08.09.2018

Відомості про автора:  Утьосов Ян, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті розглянуто змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями, звертається увага на те, що однією з найважливіших у педагогічній науці та практиці є проблема соціального  розвитку як провідної складової становлення особистості. Актуальність її вивчення зумовлена необхідністю підвищення рівня вихованості підростаючого покоління, особливо дітей з інтелектуальними порушеннями, що потребує проведення досліджень, спрямованих на пошук та розробку інноваційних підходів до організації процесу формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями.  Автор зазначає на тому, що проблема соціальна компетентність підлітків достатньо інтенсивно досліджується та обговорюється в наукових колах. Актуальність проблеми  зумовлена підсиленням уваги науковців та педагогів-практиків до компетентнісного підходу в освіті. Реалізація принципів компетентнісного підходу є умовою для формування та розвитку активної, соціально відповідальної особистості.

Саме це зумовлює пошук інноваційних педагогічних технологій формування соціальної компетентності підлітків з типовим розвитком та інтелектуальними порушеннями. При цьому увага звертається на  виявлення особливостей розвитку соціальної компетентності у підлітків, що спонукає до з’ясування розуміння суті соціальної компетентності та природи її виникнення, яка є об’єктом для тривалих наукових дискусій.

Отже, підсумовуючи результати автор вказує на те, що розвиток соціальної компетентності підлітків з типовим розвитком та  інтелектуальними порушеннями залежить від створення психолого-педагогічних умов щодо формування її якісних характеристик, які у подальшому дадуть змогу розвинути у підлітків соціально-комунікативну активність, адаптаційні та соціальні можливості.

Ключові слова: соціальний розвиток, соціальна компетентність,  підлітки з інтелектуальними порушеннями.

Статистика кількість переглядів690 кількість завантажень250