index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосова М.М. - Змістові аспекти розвитку сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями

08.09.2018

Відомості про автора:  Утьосова Марія Михайлівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті розглянуто змістові аспекти розвитку сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями, зокрема звертається увага на взаємозалежність його формування від рівня психофізичного розвитку дошкільника.

Автор звертає увагу на те, що особистісний розвиток дошкільників, як    з типовим розвитком так й інтелектуальними порушеннями залежить від правильного формування усіх психічних процесів (пам’ять, увага, уява, мислення, відчуття, сприймання) та пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, увага, уява, пам'ять) основу, яку складає процес сприймання.

Дошкільний період – це оптимальний період для розвитку пізнавальної сфери загалом, сенсорного розвитку, який є процесом засвоєння соціального досвіду.

Сенсорний розвиток  в дошкільний період необхідний дитині для оволодіння будь-якою предметно практичною, образотворчою та суспільно-корисною  діяльністю. Він не втрачає значення зі вступом дитини до школи і відіграє важливу роль у житті дорослої людини, сприяючи життєвій активності.

Найважливіша мета корекційного навчання полягає у розвитку особистості та  підготовці дошкільників з інтелектуальними порушеннями до самостійної життєдіяльності, інтеграції в сучасну систему суспільних відносин. Рання педагогічна корекція, подолання та попередження відхилень у розвитку є визначальною умовою для досягнення цієї мети. При цьому важливого значення для психічного розвитку даної категорії дітей є пошук ефективних  шляхів, серед яких актуальним виступає комплексний підхід до формування сприймання простору.                               

Отже, підсумовуючи результати автор вказує на те, що цілеспрямоване теоретико-практичне дослідження проблеми сприймання простору  в дошкільників з типовим розвитком та інтелектуальними порушеннями дасть нам змогу знайти оптимальні психолого-педагогічні умови щодо розвитку та корекції даного процесу в останніх, а також розробити інноваційні системи  щодо його формування.

Ключові слова: сприймання простору,  психолого-педагогічні умови, сенсорний розвиток,  дошкільники з типовим розвитком та інтелектуальними порушеннями.