index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Журавльова Л.С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення щодо здійснення логопедичної діяльності в умовах початкової школи

07.09.2018

Відомості про автора : Журавльова Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна,

Журавльова Л.С. Сучасні підходи до вивчення порушень мовленнєвого розвитку молодших школярів / Журавльова Л.С. // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Вип. 8;– Кам’янець-Подільский: ПП Медобори -2006, 2016. –  362с. (С. 89-101). Журавльова Л. С. Порушення письма як одна з проблем шкільного навчання / Журавльова Л. С. // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В. М. Синьов, О. В. Гаврилова. –– Кам’янець-Подільский : ПП Медобори-2006, 2017. — Вип. 9. — Т. 1. — 326 с. (С55—66). Журавльова Л.С. Сучасний стан логопедичної практики корекційної роботи з молодшими школярами з дисграфією / Журавльова Л.С. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 19: Корекційна педагогіка та психологія. – Випуск 34 [зб. наук. праць]. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т М.П.Драгоманова. – К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017 – 190 с. (С. 24-32)

У статті розкрито проблему нормативно-правового забезпечення щодо здійснення роботи шкільного логопеда. Наголошується, що одним з важливих аспектів сучасної теорії і практики логопедії є робота з корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів, профілактика порушень писемного мовлення в учнів початкової школи. Підкреслюється, що зазначені напрями роботи є надзвичайно широкими і невіддільними від гармонізації розвитку особистості дитини у цілому, тому залишаються актуальними на сьогодні. Проаналізовано міжнародні законодавчі документи та вітчизняні нормативно-правові документи , що регламентують логопедичну діяльність у початкової школі: Схарактеризовано сутність та зміст мовленнєвого розвитку молодших школярів. Зазначено, що труднощі у формуванні письма не завжди пов’язані з недорозвиненням у дітей усного мовлення і мовних здібностей. Підкреслюється, що письмо – складний психічний процес, в якому беруть участь не тільки вербальні, але і невербальні форми психічної діяльності, тому профілактична робота з дисграфії не може обмежуватися колом дітей з вадами мовлення. Теоретично обґрунтовано індивідуальний підхід в процесі мовленнєвого розвитку молодших школярів. Проведено аналіз «Положення про логопедичні пункти системи освіти» (1993).

Ключові слова: дисграфія, нормативно-правове забезпечення, логопед, початкова школа, логопедична діяльність.

Статистика кількість переглядів784 кількість завантажень320