index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосов Я.А. - Формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями

05.03.2019

Відомості про автора: Утьосов Ян Андрійович, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційної діяльності педагога в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; проблема соціалізації підлітків з особливими освітніми потребами.

Відомості про наявність друкованих статей. Утьосов Я. Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць: вип. 11. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський, ПП «Медобори – 2006», 2018. – С. 53-59.

У статті розглядається проблема формування соціальної компетентності в підлітків з інтелектуальними порушеннями. Визначено основне поняття дослідження, зокрема під соціальною компетентністю автор розуміє оволодіння підлітком відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до предмету соціальної діяльності або соціальної поведінки. Компетенцію автор розглядає як сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які стосуються певного кола явищ і процесів, необхідних для якісної продуктивної діяльності. Соціальні компетенції – це функціональні завдання, пов'язані з соціальною діяльністю або соціальною поведінкою, які підліток може успішно вирішувати. Наведено деякі важливі складові соціальної компетентності, зокрема: вміння будувати міжособистісні стосунки, володіти спільною діяльністю, нормами поведінки, спілкування у суспільстві, новими технологіями, вмінням працювати в команді, під керівництвом тощо. Автором науково обґрунтовано специфіку психолого-педагогічного впливу на формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями.

Окрім того в статті розкрито основні умови та специфіку корекційної роботи з формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями – це формування сильного і тривалого діючого мотиву; введення обмежувальних цілей; послідовність та самостійність дій; закріплення навиків переносу дій в нові умови від уроку до позакласної роботи.

Ключові слова: соціальна компетентність, підлітки, інтелектуальні порушення.

Статистика кількість переглядів1363 кількість завантажень321